4 วิธีเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนฉลาด

หลายคนมีความเชื่อที่ว่า บุคคลที่มีความคิดที่ชาญฉลาดนั้น สิ่งสำคัญมาจากการฝึกฝนในเรื่องทักษะองค์ความรู้ จนพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง กลายเป็นคนที่มีไอคิวในระดับสูง ผู้คนส่วนใหญ่เห็นแล้วต่างต้องชื่นชม และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นทั่วไปในที่สุด

“ความฉลาด” จะเกิดขึ้นได้นั้น คุณต้องมีแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่อยากจะให้ตัวเองก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพ กลายเป็นบุคคลที่ดูดี มีความรู้ มองแล้วดูสมาร์ทได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ฝึกจนเป็นนิสัย และสร้างความท้าทายในการทำงานในแต่ละวัน ด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ

เรียนเพิ่มในระดับสูงขึ้น

การศึกษา คือหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุด มีความคุ้มค่าทั้งในเรื่องเวลา  เงิน และพลังงานที่คุณสามารถทำได้ เพราะสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่อดีต ซึ่งในบางครั้งการได้เรียนในระดับสูงๆ เช่น ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จึงเป็นความท้าทายที่จะทำให้คุณยกระดับสถานะตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในแวดวงสังคมรวมถึงเป็นการเพิ่มกระบวนการทางความคิดให้ดีขึ้นจากเดิมอีกด้วย

ติดตามข่าวสาร/ อ่านหนังสือ

การติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของบ้านเมือง คือหนึ่งในกิจกรรมที่ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณหาเวลาสักครึ่งชั่วโมงในตอนเช้า และตอนเย็น เพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ หรือเปิดโทรทัศน์ดูรายการข่าว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สมองคุณได้ฝึกคิดอยู่เสมอ สามารถประมวลข้อมูลออกมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้

เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือ ก็เป็นพื้นฐานที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ที่เป็นอาหารสมองให้กับคุณ เพราะการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ หลักการบริหาร จะช่วยเปิดมุมมอง สร้างไอเดียใหม่ๆ ที่ทำให้คุณนำมาพัฒนา เพิ่มศักยภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เปลี่ยนแนวทางการทำงาน

สถานที่ทำงาน มีส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวคุณ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่างานที่ทำจะเป็นในลักษณะใด ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดนอกกรอบครับ เพราะบางทีการได้ออกไปทำงานนอกสถานที่ ซึ่งไม่ใช่ออฟฟิศในห้องสี่เหลี่ยม จะเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบใหม่ รู้สึกถึงความผ่อนคลาย มีความกระตือรือร้น เกิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

เล่นดนตรี/เล่นกีฬา

การหากิจกรรมอื่นๆ ทำ นอกจากจะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยฝึกสมองอีกทางหนึ่ง เช่น การเล่นดนตรี สามารถฝึกสมองทั้งในเรื่องความจำที่ต้องจำคอร์ด ตัวโน้ตให้ได้ รวมถึงฝึกการทำงานร่วมกันระหว่างสายตา และมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเล่นเครื่องดนตรี

นอกจากนี้ การเล่นกีฬา ที่จะช่วยให้สมองของคุณปลอดโปร่งแล้ว ยังเป็นการฝึกวิธีคิดไปในตัวเองขณะที่กำลังเล่นกีฬา เช่น เมื่อคุณกำลังเล่นฟุตบอล ขณะเล่นคุณก็ต้องคิดไปด้วยว่าจะทำอย่างไรจะทำประตู เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ให้ได้

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น