“พาณิชย์” เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้าไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับสหกรณ์ร้านค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจฐานราก พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ผ่านกิจกรรมนำร่อง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะยกระดับสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกระดับท้องถิ่นและมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งในปี 2560 นี้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขาย รวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ประเทศไทย และเป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7) เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)

“กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดัน และพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งจะเน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มสัดส่วนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1.การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 2.การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 3. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น