Moo Milk ผลงานนักศึกษาใส่ไอเดีย เพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์

มีแนวคิดที่ว่าอยากให้บรรจุภัณฑ์ที่ใส่สินค้าสามารถนำมาใช้ได้ ไม่เพียงแต่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์

Moo Milk ผลงานใส่ไอเดียของ “น้องป๊อป” นางสาวสุนิษา นิราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี 1 ใน 21 ผลงานบรรจุภัณฑ์จากประเทศไทย ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2017 Winner ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ประเภทนักศึกษา ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 233 ผลงาน จาก 10 ประเทศสมาชิก

นางสาวสุนิษา  เล่าว่า ปกติตนเองเป็นคนชอบทานนมอัดเม็ดมาก ซึ่งส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาดเป็นซองๆ ตนเองจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่นมอัดเม็ด จนเกิดเป็นผลงาน Moo Milk กล่องนมอัดเม็ดรูปทรงของวัว โดยมีแนวคิดมาจากของการเล่นกระดาษพับตอนสมัยเด็กๆ ที่นอกจากห่อหุ้มสินค้าแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนรูปทรงมาเป็นของเล่น เพื่อเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสำหรับเด็กๆ และยังสามารถพับเก็บเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายได้อีกด้วย

เมื่อออกแบบผลงานเสร็จ ได้รับโอกาสจากอาจารย์ให้นำผลงานเข้าประกวดในเวที Thaistar Packaging Awards 2017 และได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานทั้งหมด 352 ผลงาน และได้เป็น 1 ใน 8 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดเวที AsiaStar Awards 2017 ประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 25 ผลงาน และได้รับมา 21 รางวัล ซึ่งตนเองเป็น 1 ใน 21 ผลงาน รู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากผลงานนี้ตนเองตั้งใจทำ และนำความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้ ที่เลือกเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์ อยากออกแบบและเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพราะมีแนวคิดที่ว่าอยากให้บรรจุภัณฑ์ที่ใส่สินค้าสามารถนำมาใช้ได้ ไม่เพียงแต่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ทางสาขาวิชาต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าส่งผลงานเข้าประกวด จึงได้มีการสอนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิชาออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและลงมือปฏิบัติชิ้นงานบรรจุภัณฑ์เพื่อนำผลงานที่ได้จากการเรียนส่งเข้าประกวด โดยได้ผลตอบดีมาก เพราะว่าทุกปีนักศึกษาได้รับรางวัล เป็นสิ่งที่การันตีถึงความสามารถในตัวนักศึกษา ในการออกไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ

โดยแนวคิดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งตนเองมีหน้าที่สอนและให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษานำไปปรับประยุกต์ในการออกแบบ  เช่นเดียวกับ ผลงาน Moo Milk กล่องนมอัดเม็ดรูปทรงของวัว เกิดจากความชอบส่วนตัวของตัวนักศึกษา และได้รับแรงบันดาลใจในตอนเด็กมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์สนับสนุนผลงานของนักศึกษาทุกชิ้นในการเข้าประกวด

 

 

แสดงความคิดเห็น