กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ติดปีกเอสเอ็มอีไทยผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าหนุนศักยภาพผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เพิ่มช่องขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง e-Commerce รวมถึงสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

ล่าสุด กรมฯ ได้จัดแคมเปญ Thaitrade.com X Thailand Trust Mark เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T-Mark ให้สามารถขยายฐานลูกค้า รวมไปถึงต่อยอดเพิ่มการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าว จะรวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark มาไว้บนเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลก อีกทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าผ่านตราสัญลักษณ์ T-Mark บนเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ติดปีกให้กับแบรนด์สินค้าไทย เพื่อส่งออกสู่ตลาดในระดับโลกต่อไป

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น