นักลงทุนไทย เข้าใจมารยาทก่อนไปขุดทองที่ สิงคโปร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่นักลงทุนให้ความสนใจอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธุรกิจที่กลุ่มทุนต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนมากที่สุด เป็นกลุ่มสาขาการเงินและการประกันภัย สายการผลิต ตามด้วยสาขาการก่อสร้าง สำหรับคนที่ต้องการไปลงทุนที่ประเทศสิงคโปร์นั้น จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานของคนในประเทศก่อนเพื่อเข้าใจมารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม

สิงคโปร์เป็นสวรรค์แห่งนักลงทุนและสถานที่แห่งการช้อปปิ้ง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยการรวมตัวของชาวจีน 76% ชาวมาเลเซีย 15% และชาวอินเดีย 6%  ถึงแม้ว่าในอดีตประเทศสิงคโปร์จะมีความขัดแย้งทางเชื้อชาติ แต่ในปัจจุบันนี้ชาวสิงคโปร์กลับมีความสุขในความหลากหลายทางเชื้อชาติจนกลายเป็นความหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ  โดยในแต่ละเชื้อชาตินั้นก็ยังมีความพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของตนไว้อยู่ โดยที่ไม่หลงลืมการสร้างสังคมสมัยใหม่ไว้ด้วยเช่นกัน  ชาวสิงคโปร์รุ่นใหม่นั้นจึงจะโดนปลูกฝังว่าอันดับแรกต้องคิดเสมอว่าตนนั้นคือชาวสิงคโปร์ก่อนและความเป็นชาวจีน มาเลเซีย และอินเดียจะตามมาเป็นอันดับสอง

สำหรับมารยาทพื้นฐานการพบปะเจรจาติดต่อกันหากต้องทำงานเป็นคู่ค้ากับคนประเทศสิงคโปร์นั้น การทักทายของคนสิงคโปร์คือการจับมือทักทายในการพบปะทางธุรกิจหรือการเข้าสังคมต่างๆ ส่วนการจับมือเมื่อจากลาวิธีการจับควรจับมือให้ทำให้กระชับ เมื่อเจอกับผู้ที่อาวุโสกว่านั้นชาวสิงคโปร์จะโค้งให้เล็กน้อยในขณะที่จับมือเขย่า

มารยาทด้านกายภาพนั้น ควรระวังเรื่องการจับศีรษะบุคคลอื่นแม้กระทั่งเด็กก็ถือเป็นการล่วงเกินได้ สำหรับเท้านั้นคนสิงคโปร์ถือว่าเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดและเป็นส่วนที่ไม่สะอาดจึงไม่สมควรจะยกเท้าขึ้นชี้ไปทางผู้อื่น การเคาะเท้าเบาๆ หรือการกระดิกขาแสดงถึงความไม่มีมารยาทเช่นกัน และเมื่อต้องการนั่งไขว่ห้าง ให้นั่งในลักษณะวางเข่าไว้เหนือเข่าอีกข่างเท่านั้น ห้ามวางในลักษณะข้อเท้าอีกข้างไว้บนเข่าอีกข้าง ข้อควรระวังอีกข้อคือการห้ามใช้นิ้วชี้ ชี้ไปที่ผู้อื่น

มารยาททางธุรกิจ

–   ต้องมีการโทรนัดหมายเพื่อขอพบล่วงหน้า
–   ควรโทรแจ้งสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ จนทำให้เกิดความล่าช้าในการพบ
–   เมื่อมีการแลกนามบัตรระหว่างกันต้องยื่นให้ด้วยมือทั้งสองข้าง
–   ใช้สรรพนามกล่าวถึงโดย Mr. / Mrs. / Miss และไม่ควรเรียกชื่อถ้ายังไม่คุ้นเคย
–   การใช้เงินใต้โต๊ะเพื่อโอกาสทางธุรกิจแทบเป็นไปไม่ได้ในสิงคโปร์ เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้วและระบบข้าราชการของสิงคโปร์เป็นที่รู้กันว่ามีประสิทธิภาพสูงและไม่มีการทุจริต
–   การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ควรมีการทำความรู้จักแลกเปลี่ยนกันทางธุรกิจก่อน และพูดจากอย่างตรงไปตรงมาตรงประเด็นในการเจรจาธุรกิจกับชาวสิงคโปร์
–   คนสิงคโปร์มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถตอบตกลงราคาระหว่างการเจรจาได้ทันที
–   เมื่อสัญญาอะไรไว้ คุณจะถูกคาดหวังจากชาวสิงคโปร์ว่าจะทำสิ่งนั้น เช่น เมื่อสัญญาว่าจะส่งจดหมายหรือสิ่งอื่นๆไว้

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แก้ไข_BBL_info sme

แสดงความคิดเห็น