รัฐบาลอินโดฯ ยืนยันเปิดบริการทางเงินรับ AEC

รัฐบาลอินโดนีเซีย เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ 6 เงื่อนไขสนธิสัญญาข้อตกลงตามกรอบอาเซียน ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวจะเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเสรีในหลายภาคส่วน รวมถึงการบริการทางการเงิน

นายบัมบัง โบรโจเนโกโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงสัญญา จะเริ่มเปิดบริการในหมู่สมาชิกที่มีความสัมพันธ์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคาการณ์ว่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนเดือนเมษายน

“อินโดนีเซียคาดว่าจะส่งข้อตกลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการคลังในเดือนเมษายนที่ลาว”

ทั้งนี้ ในบรรดา 10 ประเทศอาเซียน มีเพียงอินโดนีเซียและกัมพูชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติใน 6 เงื่อนไขตามสนธิสัญญาข้อตกลงตามกรอบอาเซียน ส่วนประเทศอื่นๆมีการยอมรับเงื่อนไขเมื่อไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2015 ที่ผ่านมา

นายบัมบัง โบรโจเนโกโร กล่าวต่อว่า ใน 6 เงื่อนไข อินโดนีเซียจะต้องอนุญาตให้ธนาคารของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนเปิดสาขาใน 11 เมือง อินโดนีเซียมีความมุ่งมั่นทำตาม 6 เงื่อนไข โดยไม่ต้องการเพิ่มส่วนอื่นลงไป ตามที่ได้รับรายงานไปก่อนหน้านี้  อินโดนีเซียอนุมัติ 5 เงื่อนไข AFAS (กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน) ผ่านระเบียบรัฐมนตรีและประธานาธิบดี การอนุมัติเงื่อนไขที่ 6 จะทำผ่านระเบียบรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน  นายอกุส มาร์โตวาร์โดโจ ผู้ว่าธนาคารอินโดนีเซีย กล่าวว่า กรอบการบูรณาการธนาคารอาเซียนเป็นหลักสำคัญใน AFAS ซึ่งธนาคารอาเซียนมีหลักการคือความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน,การบูรณาการอย่างครอบคลุมของธนาคาร,การเตรียมความพร้อม,การเข้าถึงและความโปร่งใส

แสดงความคิดเห็น