ญี่ปุ่นเตรียมขนเงินลงทุนในไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมจากจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 15 บริษัท อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พลาสติก และเครื่องจักรกลการเกษตร คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือระหว่าง นายโตกิฮิโระ นากามูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต (กลุ่ม S-Curve) ว่า การลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้รับองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มการลงทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเรือ สิ่งทอ กระดาษ เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน อุตสาหกรรมเหล็ก และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย หรือ New S-curve

ล่าสุดมีกลุ่มอุตสาหกรรมจากจังหวัดเอฮิเมะ เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 15 บริษัท อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พลาสติก และเครื่องจักรกลการเกษตร คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงยังมีผู้ประกอบการอีก 9 บริษัท สนใจเข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจ โดยพบว่าในปี 2557 การลงทุนของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยมีมูลค่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ แต่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นยังต้องการที่จะลงทุนนอกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ไทยจึงได้ประโยชน์อย่างมากจากการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ซึ่งญี่ปุ่นมีการลงทุนสูงถึงร้อยละ 40 ในไทยจากการลงทุนจากต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น