สิทธิพิเศษลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมียนมาร์

เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกเมียนมาร์ ได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างระหว่าง 3 ชาติ กับเมียนมาร์ โดย เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึก จ๊อกผิ่ว เป็นความร่วมมือระหว่างจีนและเมียนมาร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึก ติลาวา เป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและเมียนมาร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึก ทวาย เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาร์

กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาร์ (Special Economic Zone Law) มีสิทธิและข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องต่างๆ

1.   การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(Income Tax Exemption)
•   Free Trade Zone Business : 1-7 ปีแรกยกเว้นภาษี
•   Promotion Zone Businesses : 1–5 ปี ยกเว้นภาษี 100%  ในปีที่ 6-10 ยกเว้นภาษี 50%  และในปีที่ 11–15 ยกเว้นภาษี 50% (จะต้องนำเงินได้จากการส่งออกกลับมาลงทุน)
2.   การยกเว้นภาษีศุลกากร (Custom Duty Exemption)
•   Free Trade Zone Business : วัตถุดิบนำเข้าเพื่อการผลิต, เครื่องจักรและอะไหล่, อุปกรณ์ก่อสร้าง และยานพาหนะเพื่อใช้ในธุรกิจ
•   Promotion Zone Business : เครื่องจักรและอะไหล่ที่ใช้ในการผลิต, อุปกรณ์ก่อสร้าง, ยานพาหนะเพื่อใช้ในธุรกิจ(ปีที่ 1 – 5 ยกเว้นภาษี 100%  ในปีที่ 6 -10 ยกเว้นภาษี 50%)
3.   ภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม
•   Free Trade Zone Business : ได้รับการยกเว้น
•   Promotion Zone Business : ได้รับการยกเว้นในเงื่อนไขเดียวกับการยกเว้นภาษีศุลกากร
4.   การจ้างงาน
•   ในปีที่ 1 – 2 ต้องจ้างงานคนท้องถิ่น ร้อยละ 25 ของคนงานทั้งหมด
•   ในปีที่ 3-4 ต้องจ้างงานคนท้องถิ่น ร้อยละ 50 ของคนงานทั้งหมด
•   ในปีที่ 5-6 ต้องจ้างงานคนท้องถิ่น ร้อยละ 75 ของคนงานทั้งหมด
5.   การใช้ที่ดิน
•   เช่าที่ดินได้ครั้งแรกสูงสุด 50 ปี และขยายเวลาได้อีกสูงสุด 25 ปี รวม 75 ปี
6.   อื่นๆ
•   ได้รับการยกเว้นภาษีกรณีมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง ที่ดินที่ผู้ประกอบการได้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนั้น ไม่สามารถซื้อได้ แต่ชาวต่างชาติมีสิทธิในการเช่าที่ดินเท่านั้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected]

BBL_SME-Go-Inter_4 sme

แสดงความคิดเห็น