พาณิชย์ลงพื้นที่ปั้นเกษตรกรผลไม้ พร้อมส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมสภาเกษรตกรแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเพาะปลูกผลไม้สำคัญ ให้ความรู้จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามไปก่อนหน้านี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ มีแผนงานที่จะร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่จังหวัดแหล่งเพาะปลูกแหล่งผลไม้ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ จันทบุรี และยะลา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผลไม้ไทยได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยได้ลงนามกับประเทศต่างๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ไทยสามารถลดภาษีในกลุ่มผลไม้ลงเหลือร้อยละ 0 จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะใช้ประโยชน์ส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน และจีน

“กรมฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ และบอกถึงข้อดีจากข้อตกลง FTA ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเพาะปลูกที่มีคุณภาพ, การบรรจุหีบห่อที่เป็นไปตามมาตรฐาน, ขั้นตอนการส่งออกมีข้อห้ามอะไรบ้าง รวมถึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งออกผลไม้ได้” นางอรมน กล่าว

นางอรมน กล่าวต่อว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของสินค้าการพัฒนาด้านการผลิต และการพัฒนาตัวเอง หลังจากมีการเปิดการค้าเสรี อย่างไรก็ตามเกษตรกรเหล่านี้มีความต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาสนับสนุนในด้านการทำธุรกิจ การทำการตลาด ซึ่งได้มีการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เข้ามาช่วยเหลือในด้านนี้โดยตรง

แสดงความคิดเห็น