ทักษะขั้นสูง ที่ควรมีติดตัว หากอยากเป็นพนักงานที่มีศักยภาพ

ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด หลายธุรกิจไม่อาจนิ่งเฉย หรือหยุดกับที่ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย

ลองคิดดูนะครับ หากพนักงานในองค์กรของเราไร้ซึ่งทักษะขั้นพื้นฐานที่ควรจะมี แล้วแบบนี้นายจ้างจะเอาอะไรไปมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้จะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำงานที่ครอบคลุมจึงเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ที่นายจ้างควรคิดเป็นอันดับแรก

โดยสถาบัน Cornerstone On Demand ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ “5 ทักษะอันสุดยอด” ที่พนักงานควรมีติดตัว โดยทักษะเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากการฝึกอบรมประสบการณ์การทำงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับนายจ้างเองก็ต้องให้การสนับสนุนพนักงานด้วยเช่นกัน สำหรับ “5 ทักษะอันสุดยอด” มีดังต่อไปนี้ครับ

ทักษะอันสุดยอดลำดับที่ 1 : มีผลงานเป็นตัวเอง

หากนายจ้างต้องการมีพนักงานที่มีทักษะการทำงานที่หลากหลายก็ควรจะจัดหาคอร์สอบรม หรือการเรียนรู้ที่สามารถให้พวกเขาได้ลงมือปฏิบัติ สร้างผลงานเป็นของตัวเอง ซึ่งการที่นายจ้างให้เครดิตแก่ผลงานของพวกเขา จะช่วยให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อองค์กรต่อไปในอนาคต

ทักษะอันสุดยอดลำดับที่ 2 : มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยี

การมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี จะช่วยสร้างความแตกต่าง ยกระดับทักษะในด้านการทำงานให้เหนือกว่าพนักงานคนอื่นๆ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงสื่อดิจิทัล ที่กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยนายจ้างสามารถส่งเสริมทักษะในเรื่องนี้ได้ด้วยการจัดกิจกรรมขึ้นมาภายในองค์กร อาจจะสัก 1 ครั้งในแต่ละเดือน เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลมาให้ความรู้ อัพเดตเทรนด์ความเคลื่อนไหว รวมถึงให้พนักงานได้ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น

ทักษะอันสุดยอดลำดับที่ 3 : ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

บรรยากาศการทำงานที่ดี คือการที่พนักงานภายในองค์กรได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง นายจ้างจำเป็นต้องหาวิธีให้พวกเขาเหล่านั้นได้มารู้จักกันก่อน โดยคุณอาจจะนัดรวมตัวทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาพูดคุยร่วมกัน เช่น เชิญแผนกมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นผู้กำหนดแนวทางการทำการตลาด รวมถึงพนักงานฝ่ายขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาพบปะกันเพื่อหาแนวทางกำหนดกลยุทธ์ที่มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ทักษะอันสุดยอดลำดับที่ 4 : เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

พนักงาน คือบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับองค์กร ซึ่งแต่ละคนล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะดึงศักยภาพออกมาให้มากที่สุด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่น เมื่อคุณสร้างกิจกรรม หรือการประชุมขึ้นมา คุณก็ควรทราบว่ามีบุคคล/แผนกอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะมอบหมายงานได้อย่างทั่วถึง

ทักษะอันสุดยอดลำดับที่ 5 : มีทัศนคติที่ดี

เมื่อนายจ้างเห็นพนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้า หรือมีความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมกันทำภารกิจขององค์กรได้ประสบความสำเร็จ ย่อมอิ่มเอมหัวใจเป็นเรื่องธรรมดา เพราะการกระทำเหล่านี้แสดงให้ว่าพนักงานมีทัศนคติในการทำงานในระดับดีเยี่ยม และมั่นใจได้เลยว่าพนักงานนี้จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น