โอกาสการค้าสิงคโปร์หลังเข้าร่วม CPTPP

รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการลงนามความตกลงการค้าเสรี ที่ชื่อว่า CPTPP มีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนของจีดีพี 13.5% ของจีดีพีโลก หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 13 ล้านเหรียญสิงคโปร์ มีจำนวนประชากร รวมกัน 500 ล้านคน

ไฮไลท์ : 

  • รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership ร่วมกับสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู และเวียดนาม ทั้งนี้ความตกลงดังกล่าวครอบคลุมทั้งเรื่องการลดภาษีสินค้าและบริการ ภายในปี 2562 ซึ่งจะทำให้ภาษีสินค้าทุกรายการจากสิงคโปร์ไปยังสมาชิกจะกลายเป็น 0% ทันที ซึ่งเท่ากับว่าจะมีโอกาสในการขยายตลาด การเจรจาธุรกิจ การขยายธุรกิจบริการ การประมูลโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในประเทศสมาชิก การเปิดตลาดอีคอมเมิร์ซ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศสมาชิก
  • ตลาด CPTPP ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วน 13.5% ของจีดีพีโลก หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 13 ล้านเหรียญสิงคโปร์ มีจำนวนประชากร รวมกัน 500 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่าการค้าระหว่างสิงคโปร์กับ  CPTPP ในปี 2561 หลังจากการรวมกลุ่ม CPTPP แล้ว จะมีการค้าเสรีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ของจีดีพีของกลุ่ม CPTPP หรือคิดเป็นมูลค่า 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 49.2% พันล้านเหรียญสิงคโปร์

—————–

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการลงนามความตกลงการค้าเสรี ที่ชื่อว่า CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership ซึ่งชื่อเดิมคือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ TPP เดิมมีสมาชิก 12 ประเทศ แต่ภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจึงเหลือเพียง 11 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู และเวียดนาม

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมกลุ่ม CPTPP คือ สมาชิกทั้ง 11 ประเทศจะรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนของจีดีพี 13.5% ของจีดีพีโลก หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 13 ล้านเหรียญสิงคโปร์ มีจำนวนประชากร รวมกัน 500 ล้านคน

หากคำนวณเฉพาะการค้าระหว่างสิงคโปร์กับคู่ค้าในกลุ่ม CPTPP มีสัดส่วน 22% ของจีดีพีสิงคโปร์ คิดเป็นมูลค่า 214 พันล้านเหรียญสิงคโปร์มาจากการค้ากับประเทศสมาชิก CPTPP และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 หลังจากการเข้าร่วมกลุ่ม CPTPP แล้ว จะมีการค้าเสรีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ของจีดีพีของกลุ่ม CPTPP หรือคิดเป็นมูลค่า 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 49.2% พันล้านเหรียญสิงคโปร์

ทั้งนี้ความตกลง CPTPP ครอบคลุมทั้งเรื่องการลดภาษีสินค้าและบริการ ภายในปี 2562 ซึ่งจะทำให้ภาษีสินค้าทุกรายการจากสิงคโปร์ไปยังสมาชิกจะกลายเป็น 0% ทันที ซึ่งเท่ากับว่าจะมีโอกาสในการขยายตลาด การเจรจาธุรกิจ การขยายธุรกิจบริการ การประมูลโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในประเทศสมาชิก การเปิดตลาดอีคอมเมิร์ซ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศสมาชิกนั่นเอง

นอกจาก CPTPP แล้ว ประเทศสิงคโปร์ยังมีความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีกับสมาชิก TPP เกือบทุกประเทศ และยังมีการเปิดเสรีการค้ากับสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน บวก 6 หรือที่รู้ในนามของ RCEP เชื่อมั่นได้เลยว่า ความตกลงการค้าเสรี CPTPP จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจสิงคโปร์อย่างแน่นอน

ความพร้อมภายในภาคการผลิตของสิงคโปร์ ตามข้อมูล The Singapore Economic Development Board เดือนมกราคมที่ผ่านมา ระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม Precision Engineering อีกทั้งรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

โอกาสของสินค้าไทยในสิงคโปร์ก็มีมากเช่นกัน เพราะในปีนี้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ประกาศว่าในปี 2561 เศรษฐกิจสิงคโปร์ จะขยายตัว 1.5-3.5% ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2560 ประชาชนสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวถึง 55,231 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี อีกทั้ง ธนาคารโลกยังจัดอันดับสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เป็นอันดับ 2 ของโลกในปี 2017 และสิงคโปร์เป็นตลาดอันดับ 2 ของแรงงานไทย

ในด้านการค้า สิงคโปร์จะมีการจัดงานแสดงสินค้ามากกว่า 100 งาน ในประเภท การบิน อาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรม วิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ การขนส่ง การศึกษา การท่องเที่ยว โรงแรม และการลงทุน ซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในสิงคโปร์ หลายกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในมีนาคม การนำคณะด้านธุรกิจท่องเที่ยวของสิงคโปร์เดินทางมาเยือนไทย ระหว่างช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารสิงคโปร์ ในเดือนพฤษภาคม เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทย-สิงคโปร์ ในปี 2560 มีมูลค่า 16,218.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.05%  โดยไทยส่งออก 8,287.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.74% และนำเข้า 7,931.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 21.82% ส่วนการค้าในเดือนมกราคม 2561  มีมูลค่า 1,294.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 46.08% เป็นการส่งออกของไทย 679.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 48.24% และเป็นการนำเข้า 614.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 43.48%

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์   02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น