ไทยตั้งเป้าส่งออกสินค้าสู่อาเซียน ปี 61 เติบโต 6.5%

กรมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ตั้งเป้าในปี 2561 การส่งออกสินค้าสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนเติบโต ร้อยละ 6.5 โดยเน้นสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคให้กับผู้ประกอบการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าระหว่างประเทศจะดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในปีนี้ โดยการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ, รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปสู่กลุ่มประเทศในอาเซียน รวมถึงการสนับสนุนบริษัทจากประเทศไทยร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการจากประเทศไทยให้สามารถขยายตลาดได้อย่างครอบคลุม เช่น การตั้งศูนย์จำหน่ายพันธุ์พืช และวัสดุก่อสร้างในเมียนมา เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน

“เรามีความต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เพื่อกระตุ้นการส่งออกสินค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยปัจจุบันไทยมีเขตการค้าเสรีทั้งหมด 17 แห่ง ใน 12 ประเทศ ตามทวีปเอเชีย, โอเชียเนีย และอเมริกาใต้” นายอดุลย์ กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2560 ผู้ประกอบการไทยได้ส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในทวีปดังกล่าว คิดเป็นมูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.2 จากปี 2559 และคิดเป็นร้อยละ 71.32 ของมูลค่าการส่งออก ซึ่งข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ส่งออก เช่น การยกเว้นภาษี เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น