กำแพงเหล็กส่งออกเครื่องสำอางไปจีน

กระบวนการและกฎระเบียบการนำเข้าเครื่องสำอางของประเทศจีนนั้นต้องผ่านหลายหน่วยงาน เพื่อมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของผู้ผลิตที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการผลิต จนไปถึงตัวแทนผู้นำเข้าที่จะต้องนำเครื่องสำอางที่มีใบรับรองการตรวจสอบจากหน่วยงานจากทางการจีน

หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้และสนับสนุนประกอบไปด้วย สำนักงานอาหารและยา(Food & Drug Administration: SFDA) สำนักงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสุขอนามัย(General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine: AQSIQ) กระทรวงสาธารณสุขจีน(Ministry of Health) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า(State Administration of Industry and Commerce: SAIC) และกรมศุลกากรจีน

ด้านมาตรฐานเครื่องสำอางของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นอยู่ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานอาหารและยา(Food & Drug Administration: SFDA) (www.sfda.gov.cn) ทำหน้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวทุกชนิดต้องได้รับใบรับรอง 3 ชนิดก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นำเข้า เพื่อจัดจำหน่ายในจีน คือ
1) Safety and Health Quality Tests
2) Certificate for Imported Cosmetics
3) Certificate for Labeling of Import and Export Cosmetics

ส่วนสินค้าเครื่องสำอางขั้นตอนแรกเครื่องสำอางที่ผลิตนั้น ทางด้านผู้ผลิตเครื่องสำอางจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการผลิต ที่ออกโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า AQSIQ โดยผ่านการตรวจสอบที่โรงงาน ขณะที่ผู้นำเข้าก็จะต้องได้รับใบรับรองการนำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัย จาก AQSIQ และกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการกำหนดค่าสารตกค้างที่เป็นสารต้องห้ามจำนวน 1,208 ชนิด ที่สำคัญมีการกำหนดปริมาณและขนาดที่ใช้ใน 56 รายการ

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการไทยคือ ภาษีการนำเข้าเครื่องสำอางของจีน จะอยู่ระหว่าง 0-16% โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และที่ตั้งการผลิตและจำเป็นจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 17% และที่ขาดไม่ได้อีกข้อก็คือเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ ผู้ประกอบการนั้นจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้ากับทางรัฐบาลจีน ก่อนจะยื่นขอจดทะเบียนการนำเข้า

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

info_BBL_SME-Go-Inter_221258_4 sme

แสดงความคิดเห็น