จักรยานยนต์ปี 58 ยอดขายทั้งตลาดหดตัว ส่วนภูมิภาคยังครองตลาด

ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ในเดือนธันวาคม 2558 พบว่า มีจำนวน 140.0 พันคัน ขยายตัว 7.8% เมื่อเทียบกบปีที่ผ่านมา และขยายตัว 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา ทั้งปี 2558 ยอดจดทะเบียนมีจำนวน 1,815.0 พันคัน หดตัว 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2548 – 2557 ที่เฉลี่ย 1,942.3 พันคัน อยู่ 6.6%

ทั้งนี้ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในไตรมาส 4 ประจำปี 2558 มีจำนวน 415.4 พันคัน ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่หดตัว 3.3% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งหดตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ในเดือนธันวาคม แบ่งเป็นกรุงเทพฯ คิดเป็น 21.6% และภูมิภาค คิดเป็น 78.4% โดยในกรุงเทพฯ มีจำนวน 30.2 พันคัน ขยายตัว 10.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน แต่หดตัว 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ในส่วนภูมิภาค มีจำนวน 109.8 พันคัน ขยายตัว 7.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขยายตัว 2.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากพิจารณาทั้งปี 2558 ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ คิดเป็น 22.5% และภูมิภาค คิดเป็น 77.5% โดยในกรุงเทพฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 408.5 พันคัน ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2548-2557 ที่เฉลี่ย 398.1 พันคัน อยู่ 2.6% ในส่วนภูมิภาค มีจำนวนทั้งสิ้น 1,406.5 พันคัน หดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หดตัวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน อีกทั้งตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2548 – 2557 ที่เฉลี่ย 1,544.2 พันคัน อยู่ 8.9%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ

แสดงความคิดเห็น