ไทยประกาศพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP

สมคิด ประกาศดันไทยให้เป็นสมาชิก CPTPP หรือข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ภายในปี 2561 นี้ พร้อมสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อม ศึกษาการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความต้องการให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (CPTPP) หรือชื่อเดิมคือ TPP ให้ได้ภายในปี 2561 หากเข้าร่วมได้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการค้าและการลงทุนมากขึ้น โดยในตอนนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมข้อมูล ศึกษารายละเอียดให้รอบด้านก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิก

“การเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์ในภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารทะเล และเกษตรกรรมของประเทศที่ต้องเผชิญหน้าคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งในตลาดทั้งในเรื่องการผลิต และการส่งออก ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย และเวียดนาม” ดร.สมคิด กล่าว

ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า ไทยจะสูญเสียโอกาสทางการค้าและการลงทุน หากไม่เข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (CPTPP) นอกจากนี้การเจรจาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการทบทวนกรอบการเจรจาการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น หรือเจเทปป้า ที่ต้องมีการทบทวนกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ สมาชิก มีทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลีย, บรูไน, แคนาดา, มาเลเซีย, เม็กซิโก, ชิลี, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, เปรู, สิงคโปร์ และเวียดนาม

แสดงความคิดเห็น