‘พาณิชย์’ จับมือ สปป.ลาว ดันการค้าโต 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 3 ปี

‘พาณิชย์’ หนุนสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว เน้นยกระดับด่านชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อช่วยเสริมการค้าเพิ่มเป็น 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนได้ร่วมหารือกับนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกัน โดยเฉพาะไทย – สปป.ลาว เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความใกล้ชิดผูกพันกันมายาวนาน การดำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทย – สปป.ลาว จะช่วยส่งเสริมให้การค้าบรรลุเป้าหมายที่มูลค่า 12,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2564 ตามที่ตั้งเป้าไว้ได้

“เราได้หารือกับเอกอัครราชทูต สปป.ลาว เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการค้าชายแดน เนื่องจากมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย – สปป.ลาว เป็นร้อยละ 97 ของการค้ารวม โดยไทยได้เสนอให้ สปป.ลาว ยกระดับด่านท้องถิ่นของ สปป.ลาว ที่อยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรไทยเป็นด่านสากล ซึ่งจะช่วยให้การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศขยายตัวมากขึ้น โดยอาจเริ่มต้นเลือกพิจารณาด่านใดด่านหนึ่งเป็นด่านนำร่อง แล้วค่อยขยายไปด่านอื่นๆ” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า ไทยยังสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และนโยบายแลนด์ลิงค์ (Land Link) ของ สปป.ลาว เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สะพาน รถไฟ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ และเชื่อมต่อไปประเทศที่สาม ทั้งนี้ ฝ่าย สปป.ลาว ได้ขอให้ไทยช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องสินค้าขึ้นท่าเรือในไทย และขนส่งผ่านแดนไทยไป สปป.ลาว เนื่องจาก สปป.ลาว ไม่มีพรมแดนติดทะเล รวมทั้งขอให้ไทยสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้น โดยปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับสองรองจากจีน

ทั้งนี้ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ สปป.ลาว ขณะที่ สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในโลก และอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีมูลค่าเฉลี่ย 5,662 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4. 8 ต่อปี และในปี 2560 มีมูลค่าการค้า 6,171 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.1 โดยไทยส่งออกสินค้าหลักไปยัง สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่  ผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเคมีภัณฑ์ โดยนำเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่นๆ (พลังงานไฟฟ้า) สินแร่โลหะอื่นๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และปูนซิเมนต์

 

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น