เรียนรู้วิธีการทำงาน “ยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส” Specialist ด้านทัวร์ธุรกิจ

ทัวร์ธุรกิจ ตลาดเฉพาะกลุ่มไร้คู่แข่ง ลูกค้ายูนีค ไม่ต้องหว่านโฆษณา ปัจจัยความสำเร็จคือจริงใจ ไม่ปฏิเสธลูกค้า

บริษัท ยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด คือบริษัททัวร์ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยคุณอรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์ บริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเปิดเผยว่า เรียนจบจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศ คือภาษาอังกฤษและจีนกลาง จึงมีโอกาสได้ไปทำงานกับบริษัทท่องเที่ยว ทำหน้าที่หัวหน้าทัวร์ ซึ่งทำงานได้ประมาณ 10 ปี จนมีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จึงตัดสินใจเปิดบริษัททัวร์เป็นของตัวเอง

จากการที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัททัวร์ประมาณ 10 ปี คุณอรนิษฐ์ เล่าว่า ที่ตัดสินใจเปิดบริษัทเพราะทุกคนล้วนต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยสร้างทีมขึ้นมา ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านในรูปแบบของธุรกิจทัวร์ เช่น ด้านนำทัวร์ ด้านการขอวีซ่า ด้านตั๋วเครื่องบิน เป็นการรวมตัวกันในเรื่องความรู้แต่ละด้านจนสามารถเปิดบริษัทและดำเนินธุรกิจได้

ทัวร์ดูงานกลุ่มลูกค้านักธุรกิจ

คุณอรนิษฐ์กล่าวว่า ยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส เป็นบริษัททัวร์ที่ไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวทั่วไป แต่เป็นทัวร์ที่ตั้งใจจะพานักธุรกิจต่างๆ ไปงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ไปศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศไทย เช่น เยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน โดยประเทศเหล่านี้มักจะจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก และมีผู้คนในบ้านเราสนใจที่จะไปร่วมงาน รวมถึงการไปเยี่ยมดูงานในต่างประเทศ เช่นกระบวนการผลิตของโรงงานที่ทันสมัย ซึ่งในสมัยก่อนการที่จะเดินทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในยุคนี้ ดังนั้นบริษัททัวร์จึงมีบทบาทมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

ที่เลือกเปิดธุรกิจทัวร์ในรูปแบบนี้มาจากการที่เมื่อช่วง 5 ปีหลังในการทำงานเป็นลูกจ้าง คุณอรนิษฐ์มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับทัวร์ธุรกิจ ซึ่งเห็นว่ามีแนวโน้มดี ประกอบกับเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วมีทัวร์ในลักษณะนี้น้อย เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีคู่แข่งไม่มาก มีผลประกอบการที่เป็นกำไรสูง เพราะไม่ต้องแข่งขันในเรื่องราคาเหมือนกับทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ “นักธุรกิจ” ที่ต้องการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ มีความเฉพาะกลุ่ม แตกต่างจากลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะพัฒนาจากการไปเที่ยวงานแบบ Visitor จนไปร่วมออกงานนั่งบูธในแบบ Exhibitor รวมถึงลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออก กรมเจรจาธุรกิจการค้า เป็นต้น

“ในต่างประเทศจัดงานเหล่านั้นอยู่แล้ว เราจะทำการเซ็ตโปรแกรมเพื่อพานักธุรกิจจากประเทศไทยเพื่อไปร่วมงาน นอกจากร่วมงานแล้วอาจมีการพาไปเที่ยวที่ต่างๆ หากมีเวลาเหลือ แต่วัตถุประสงค์หลักคือไปร่วมงานในเชิงธุรกิจ” คุณอรนิษฐ์กล่าว

ลูกค้ายูนีค ไม่ต้องหว่านโฆษณา

ส่วนในเรื่องรายละเอียดในการทำงานนั้น คุณอรนิษฐ์กล่าวว่า ตั้งวัตถุประสงค์หลักในการทำงานคือทัวร์ธุรกิจ ดำเนินงานโดยเลือกงานแสดงสินค้าที่อยู่ในประเทศชั้นนำต่างๆ โดยประสานงานไปยังหน่วยงานของประเทศนั้น เช่น หอการค้าเยอรมนี อังกฤษ ซึ่งได้การตอบรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้รับรายละเอียดการจัดงานในแต่ละเมือง ช่วงเวลาการจัด เป็นงานประเภทไหน จากนั้นจึงมาหาลูกค้าที่สนใจ ซึ่งจุดนี้มีความชัดเจนในการเลือกกลุ่มลูกค้า ทำให้ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ไม่มาก ซึ่งแตกต่างจากการทำทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องหว่านโฆษณา

ตัวงานที่ต้องทำในการจัดทัวร์แต่ละครั้งคือรวบรวมลูกค้า จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า ส่วนเรื่องที่พัก อาหาร และการเดินทางในพื้นที่ จะใช้ตัวแทนต่างๆ ที่เป็นทัวร์ในประเทศนั้นๆ ดูแลอีกต่อหนึ่ง ซึ่งมีการติดต่อและจัดการทุกอย่างตามที่เราต้องการ

“เราทำการรวบรวมลูกค้า ทำวีซ่า จัดการตั๋วเครื่องบิน รวมกันเป็นหนึ่งโปรดักต์ จากนั้นก็ส่งโปรแกรมทัวร์ให้ตัวแทนที่เมืองนอกเพื่อคิดราคา แล้วจึงนำมาคำนวณคิดเป็นอัตราในการเก็บค่าบริการจากลูกค้า”

จริงใจ ไม่ปฏิเสธลูกค้า

คุณอรนิษฐ์อธิบายอีกว่า การทำธุรกิจทัวร์มีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1.Outbound Tourist คนไทยออกไปต่างประเทศ 2.Inbound Tourist ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองไทย และ 3. Domestic Tourist คนไทยที่เที่ยวในเมืองไทย โดยยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส ทำทัวร์ในแบบ Outbound เป็นหลัก ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ หากเกิดความประทับใจในการเดินทาง จะมีการจ้างงานต่อ เช่นการให้ลูกน้องในบริษัทที่ยอดขายถึงเป้าไปเที่ยวต่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า Incentive Tourism

ส่วนปัจจัยความสำเร็จตลอด 25 ปีในการทำงานของยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส เกิดจากความเชี่ยวชาญในด้านการทำทัวร์ธุรกิจโดยตรง หรือเรียกได้ว่ามีความเป็น Specialist  ในด้านนี้ และที่สำคัญคือไม่เคยปฏิเสธลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือเล็กยินดีให้บริการ รวมถึงความมีความจริงใจในการให้บริการที่ลูกค้ารู้สึกได้ ซึ่งยูนีค ทราเวิลจะบอกกับลูกค้าชัดเจนว่าอย่างไหนทำได้หรือไม่ได้ แนะนำว่าด้วยงบประมาณเท่านี้สามารถไปที่ไหนหรือทำอะไรได้บ้าง

บริษัททัวร์ยังมีความสำคัญ

ผู้ก่อตั้งยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส เปิดเผยอีกว่า สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเจอในการทำงานของทัวร์ธุรกิจ คือ ต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนของลูกค้าอยู่ตลอด ลูกค้านักธุรกิจบางคนต้องการไปก่อน กลับทีหลัง ซึ่งมีความยุ่งยากในการจัดการและประสานงานเพื่อให้ทัวร์เป็นไปตามโปรแกรม ดังนั้นการทำงานจึงต้องมีการยืดหยุ่นตลอดเวลา เพราะต้องบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนที่สุด

และอีกหนึ่งปัจจัยคือในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมีข้อมูลครอบคลุมทุกอย่าง ลูกค้าคนรุ่นใหม่สามารถดำเนินงานเองได้ จากยุคแรกที่ต้องพึ่งทัวร์อย่างเดียว อินเทอร์เน็ตสามารถตัดบริษัททัวร์ที่เหมือนคนกลางออกไป ซึ่งทำให้ผลประกอบการในช่วงปีหลังลดลงมา แต่สำหรับยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส ที่เน้นทัวร์ธุรกิจยังอยู่รอดได้ เพราะนักธุรกิจรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นลูกค้าหลัก ยังเห็นความสำคัญในความสะดวกสบายของคนกลางที่เป็นตัวแทนดำเนินงานทุกอย่างให้

“เรามองว่าบริษัททัวร์ยังมีความสำคัญ แม้ลูกค้าจะดำเนินงานเองได้ แต่ไม่สะดวกเท่ามีคนกลางติดต่อให้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตามความต้องการ ซึ่งตรงจุดนี้ทัวร์จะจัดการให้ทั้งหมด” คุณอรนิษฐ์กล่าว

Specialist มีเป้าหมายหลักชัดเจน

ด้วยประสบการณ์ในวงการทัวร์ที่ยาวนาน คุณอรนิษฐ์ได้ฝากคำแนะนำถึงเอสเอ็มอีที่สนใจในธุรกิจด้านนี้ โดยอธิบายว่า ธุรกิจทัวร์ในปัจจุบันทำได้ไม่ยาก ซึ่งทุนจดทะเบียนตั้งบริษัททัวร์ในประเทศ 500,000 บาท ส่วนทัวร์ต่างประเทศ 1,000,000 บาท อีกทั้งยังสามารถเปิดบริษัทในรูปแบบนายหน้ารวบรวมโปรดักต์ทัวร์แต่ละเจ้ามารวมกันเป็นหนึ่งเว็บไซต์ เหมือนการขายส่งแล้วรับค่าส่วนต่าง เมื่อได้ลูกค้ามาก็ส่งต่อให้บริษัททัวร์อีกทอดหนึ่ง ซึ่งกำลังเป็นรูปแบบที่นิยมกันในปัจจุบัน

ส่วนผู้ที่สนใจเปิดบริษัททัวร์นำเที่ยวจริงๆ มีคำแนะนำว่าควรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หากเป็นนายทุนแล้วจะนำเงินมาจ้างมืออาชีพเพื่อทำงานนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จ เพราะผู้ที่เชี่ยวชาญต่างต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนทำได้ไม่นานก็ต้องออกไปทำเอง นายทุนเมื่อไม่มีมืออาชีพก็ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคนที่จะเริ่มธุรกิจนั้น ควรมีความรู้ในเรื่องที่จะทำอย่างน้อยในระดับหนึ่ง เพราะไม่ใช่มีแค่เงินทุนแล้วจะประสบความสำเร็จได้

“และที่สำคัญที่สุด คือบริษัททัวร์จะอยู่รอดได้ในยุคนี้ต้องมีความเป็น Specialist หรือเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งด้านใดโดยตรง อย่างยูนีค ทราเวิล อยู่มาได้ย่างเข้าปีที่ 25 เพราะเชี่ยวชาญในเรื่องการทำทัวร์ธุรกิจ คิดว่าจะไปเส้นทางไหนแล้วทำได้ดีที่สุด โดยเลือกไปเลยเพียงอย่างเดียว เช่น เน้นทัวร์ตุรกีเป็นหลัก แต่หากตุรกีก็จะขาย อเมริกาก็จะทำ ยุโรปก็จะไป แบบนี้เราจะไม่มีความโดดเด่น ต้องพยายามเก่งที่สุดให้ได้ในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง” คุณอรนิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น