โอกาสฮาลาลในมาเลเซียยังเปิดกว้าง

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลนอกจากสินค้าบริโภคแล้วยังหมายรวมถึงสินค้าอุปโภคข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสินค้าที่เป็นทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ เครื่องสำอาง ซอสปรุงรส อาหารแปรรูป เสื้อผ้า ตลอดจนงานด้านบริการ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาลและโรงแรม

สำหรับประเทศไทยแล้ว มาเลเซีย ถือเป็นตลาดสินค้าฮาลาลที่สำคัญ ด้วยตัวเลขประชากรชาวมุสลิมกว่า 13 ล้านคน คิดเป็นร้อย 60 ของประชากรในประเทศ โดยคนมาเลเซียยังนิยมบริโภคสินค้าจากประเทศไทย จึงกลายเป็นตลาดหนึ่งในตลาดอาเซียนที่ผู้ส่งออกไทยให้ความสนใจที่จะส่งออกสินค้าฮาลาลมากขึ้น ที่สำคัญจากการที่อาเซียนรวมกันเป็น AEC อย่างสมบูรณ์ในปี 2559

ตลาดมาเลเซียกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจ นอกเหนือจากตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนการขนส่งที่ถูกกว่า ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของมาเลเซียไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางเกษตรจึงทำให้วัตถุดิบในการผลิตอาหารฮาลาลไม่เพียงพอ อีกทั้งสินค้าอาหารไทยได้ประโยชน์จากภาษีนำเข้าที่มาเลเซียเรียกเก็บจากไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในอัตราร้อยละ 0 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้ไทยมีโอกาส อีกมากในการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยในมาเลเซีย

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีผู้ประกอบการได้มีการสอบถามข้อมูลกับสคร.มากขึ้นทั้งในแง่รายชื่อผู้นำเข้า กฎระเบียบของมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า อัตราภาษีนำเข้า การแสดงความสนใจที่จะมาเจรจาธุรกิจในมาเลเซีย และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง เช่น งานแสดงสินค้า Malaysia Halal International Show Case และ Malaysia International Food and Beverage เป็นต้น

สำหรับรัฐบาลไทยนั้นมีนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้ส่งออกสินค้าไทยนอกจากสินค้าฮาลาลแล้ว ยังสนับสนุนให้นักลงทุนไทยใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC รวมทั้งการแสวงหาวัตถุดิบในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในกรณีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้านน้ำมันและแก๊ส ผู้ส่งออกไทยอาจใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเข้าไปลงทุนหรือร่วมทุนกับมาเลเซียในอุตสาหกรรปิโตรเคมี เป็นต้น หรือการเข้ามาลงทุนในมาเลเซียเพื่อจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารไทยหรือขยายแฟรนไชส์มายังมาเลเซียเนื่องจากมาเลเซียนิยมบริโภคอาหารไทยมาก แต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดลูกค้าเนื่องจากมาเลเซียมีปัญหาเรื่องรถติดและที่จอดรถ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333
info_BBL_SME-Go-Inter_221258_11 sme

แสดงความคิดเห็น