สคร. มะนิลา แนะนำกฎระเบียบส่งออกน้ำตาล

ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้า กรุง มะนิลา ชี้ น้ำตาลสินค้าอ่อนไหว ไทย ภาษี ร้อยละ 5 นอกอาเซียนมีโควตา ร้อยละ 50 เกินโควตาร้อยละ 65 ย้ำ โอกาสเปิดตัวสินค้า 3-6 มีนาฯ 59 งาน Top Thai Brand ที่ฟิลิปปินส์

จากกรณีที่ประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มการนำเข้าน้ำตาลจากไทยมากขึ้น เนื่องจากปัญหาผลผลิตลดลงและมีความต้องการส่งออกมากขึ้น เพื่อใช้โควตาอัตราภาษีต่ำ (Tariff – rate quota)  จนส่งผลให้ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้าน้ำตาลเพื่อทดแทนส่วนที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยถึงขั้นตอนในการส่งออกน้ำตาลไปยังฟิลิปปินส์สำหรับผู้ประกอบการไทยว่า การค้าระหว่างประเทศ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จะเสียภาษีเหลือร้อยละศูนย์แล้วก็ตาม แต่น้ำตาลยังเป็นสินค้าอ่อนไหวสำหรับฟิลิปปินส์ ซึ่งยังคงภาษีนำเข้าที่ร้อยละ 5 สำหรับประเทศไทยและประเทศในอาเซียน ส่วนประเทศนอกกลุ่มอาเซียนต้องเสียภาษีร้อยละ 50 (ในโควตา – 64,050 ตัน ) และร้อยละ 65 (นอกโควตา)

นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า นอกจากการภาษีแล้ว การส่งออกน้ำตาลมายังฟิลิปปินส์ ยังต้องได้รับใบอนุญาต (SRA Clearance) จาก Sugar Regulatory Administration (SRA) ก่อนที่จะนำเข้ามาจำหน่ายด้วย ซึ่งผู้นำเข้าจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานดังกล่าว โดยเอกสารที่ต้องใช้เป็นเอกสารการค้าระหว่างประเทศทั่วไป เช่น Bill of Lading , Commercial Invoice, Packing List เป็นต้น

“น้ำตาลที่นำเข้ามาแล้ว จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขนออกจากด่านศุลกากร จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากSRA ซึ่งใน SRA Clearance จะระบุข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำตาล ประเภทของน้ำตาลและเครื่องหมายการค้า ตลาดที่จะจำหน่ายน้ำตาลดังกล่าว ข้อมูลประเทศผู้ส่งออก ข้อมูลผู้นำเข้า ข้อมูลเรือที่บรรทุกและท่าเรือปลายทาง ซึ่งเมื่อศุลกากรตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะออกใบอนุญาตปล่อยสินค้า (Release Clearance) ต่อไป”

ด้านแหล่งเครือข่ายที่ต้องรู้จักหากต้องส่งออกหรือไปลงทุนในฟิลิปปินส์ นางสาวรชกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดทั้งมวลอาจต้องขึ้นอยู่กับสินค้า/อุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการต้องการเข้ามาลงทุน เพราะแต่ละสินค้า / อุตสาหกรรม จะมีสมาคมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่เข้ามากำกับดูแลบางสินค้า/อุตสาหกรรมด้วย เช่น สินค้าน้ำตาลก็ต้องขออนุญาตหน่วยงาน Sugar Regulatory Administration (SRA) เป็นต้น อย่างไรก็ดี รายชื่อเหล่านี้ สามารถขอได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในส่วนของนโยบายอะไรที่สนับสนุนผู้ส่งออกไทยลงทุนในฟิลิปปินส์นั้น ทางภาครัฐมีการสนับสนุนนักธุรกิจไทยที่ต้องการลงทุนหรือส่งออกมายังฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่มีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อยู่ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นศูนย์บริการและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักธุรกิจที่ต้องการมาค้าขายลงทุนในฟิลิปปินส์ และยังมีฐานข้อมูลผู้นำเข้าและลูกค้าเป้าหมายสำหรับนักธุรกิจอีกด้วย โดยสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่อีเมล์ [email protected]

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการค้าของไทยในฟิลิปปินส์ เช่น กิจกรรมการจัดคณะผู้แทนสินค้าต่างๆ เดินทางมาเจรจาการค้าในฟิลิปปินส์ หรือการจัดงานแสดงสินค้าไทยในฟิลิปปินส์อย่างงาน Top Thai Brand ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559  ก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะมาค้นหาพันธมิตรทางการค้าหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตนเองในฟิลิปปินส์

ทั้งนี้  ยังมีเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดู เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับตลาดอาเซียนได้ตลอดคือ aec.ditp.go.th   ซึ่งจะมีการอัพเดตข่าวสารข้อมูล รวมถึงมีรายงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ สามารถหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจภายใต้ AEC ได้

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น