ก.อุตฯ เร่งพัฒนาระบบ GIS เป็นตัวช่วยหาพื้นที่ลงทุน ให้ 5 อุตสาหกรรมนำร่อง

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการพัฒนาเครื่องมือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการวิเคราะห์ หาพื้นที่การลงทุนให้กับ 5 อุตสาหกรรมนำร่อง คาดได้ใช้งาน สิงหาคมนี้

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสร้างเครื่องมือการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าลงทุน โดยนำร่อง 5 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2.อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 4.อุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ และ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

“ระบบ GIS จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้อุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งการลงทุน ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลของอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น ศักยภาพของพื้นที่การลงทุน การขนส่ง ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม และความเหมาะสมในการลงทุน 5 สาขาอุตสาหกรรมนำร่อง” นายพสุ กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากจะให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีการใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง และคาดว่าระบบทั้งหมดจะเริ่มเปิดใช้ได้ในเดือนสิงหาคมนี้

แสดงความคิดเห็น