Delivering Happiness ใช้ความสุข ทำกำไร

ในปัจจุบันผู้บริโภคต่างหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านทางสื่อออนไลน์กันมากขึ้น เป็นผลทำให้ธุรกิจบางธุรกิจประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องมีหน้าร้านหรือไม่เคยพบเจอกับผู้ซื้อสินค้าเลย

Zappos เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์จำนวนมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยอาจไม่ค่อยรู้จัก Zappos กันมากนัก

Zappos เป็นบริษัทขายรองเท้าออนไลน์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1999 และขาดทุนเรื่อยมาในช่วง 4 ปีแรก เพราะรองเท้านั้นเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างทั้งขนาด รูปแบบและสีสัน จึงทำให้ผู้ซื้อไม่ค่อยนิยมซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น Zappos ก็สามารถทำกำไรได้ และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนสามารถทำยอดขายได้ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เพราะเหตุใด Zappos จึงประสบความสำเร็จ หนังสือ Delivering Happiness  ซึ่งเขียนโดย Tony Hsieh ผู้เป็น CEO แห่ง Zappos ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราได้อ่านกันค่ะ

ในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เขียนเอง เล่าเรื่องตั้งแต่ชีวิตสมัยเด็กจนกระทั่งเริ่มลงทุนใน Zappos เพราะถูกใจในความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง จนกระทั่ง Zappos เกิดปัญหาด้านการเงิน เขาจึงตัดสินใจมาร่วมงานอย่างเต็มตัว

ส่วนที่สอง จะเป็นการเล่าประสบการณ์การทำงานที่ Zappos หลังจากประสบปัญหามากมาย ทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและสถานการณ์การก่อการร้ายในอเมริกา ผู้เขียนเล่าถึงความพยายามในการหาเงินทุน การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจไปได้รอด การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Stock สินค้า เรื่องการขนส่ง และเรื่องคน ซึ่งเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่อง “Happiness” การสร้างความสุขให้กับทั้งลูกค้าและพนักงาน โดยที่ Zappos เชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขก็จะสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และทำให้ลูกค้ามีความสุขเช่นเดียวกัน ซึ่งก็จะนำสู่ความสำเร็จของธุรกิจในที่สุด แนวคิดนี้ก่อกำเนิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและสร้างความภาคภูมิใจให้กับ Tony Hsieh เป็นอย่างมาก

และในส่วนที่ 3 จะเน้นไปที่วัฒนธรรมองค์กร 10 ข้อด้วยกันที่เป็น Key Success ของ Zappos โดยที่ Tony Hsieh ได้ให้เหตุผลว่าที่ Zappos ตัดสินใจขายกิจการให้กับ Amazon ก็เป็นเพราะมีวัฒนธรรมองค์กรที่คล้ายกัน คือ เน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่เน้นผลกำไรระยะสั้น แต่เน้นประโยชน์โดยรวมในระยะยาว

เล่มนี้นอกจากจะถ่ายทอดแนวคิดของผู้ประกอบการที่จะนำสู่ความสำเร็จแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการพลิกธุรกิจให้ฟื้นคืนชีพ ได้แง่คิดในการบริหารจัดการ การให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้า ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จ โดยในตอนท้ายของหนังสือผู้เขียนยังพูดถึง ศาสตร์แห่งความสุข ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรไว้อีกด้วย

ท่านใดอยากใช้ความสุขในการทำกำไร หาอ่านได้เลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น