ดัชนีความเชื่อมั่น SME พุ่งสูง เชื่อไม่หยุดแค่นี้

ดัชนีความเชื่อมั่น SME การค้าและบริการปรับตัวสูงสุดในรอบปี 2558 สาเหตุมาจากความโดดเด่นสาขาธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น

คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคการค้าและบริการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 110.8 ในเดือนธันวาคม 2558 เป็นการปรับตัวสูงสุดในรอบปี ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทั้งในด้านของยอดจำหน่าย กำไร และการลงทุน สาขาธุรกิจที่โดดเด่นมากคือ สถานีบริการน้ำมัน การขนส่ง และบริการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาโครงการ ช้อปช่วยชาติให้กับบุคคลธรรมดาในช่วงปีใหม่ยังมีส่วนกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้น สถานการณ์ด้านการบริโภคในภาพรวมมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะอยู่ระดับสูงที่ 110เช่นกัน เนื่องจากผู้ประกอบการ SME  เริ่มมั่นใจมากขึ้น และด้วยมาตรการส่งเสริม SME จากภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเงินและในด้านเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในประเทศนั้น จะสามารถบรรเทาผลกระทบความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สำหรับโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทาง สสว. จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บมจ.ปตท. จำกัด (ปตท.) และธนาคารเอสเอ็มอี ดำเนินการจัดตั้ง (ร้านประชารัฐสุขใจ SHOP) จำนวน 148 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน

โดยมีสถานที่จำหน่ายสินค้าถาวร ในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งให้ชุมชนในเขตภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอดดูแลร้านค้าให้ยั่งยืนด้วยตนเองในอนาคต ซึ่งในขณะนี้ ร้านค้าประชารัฐ อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่า จะสามารถเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ 148 แห่ง ในเดือน เมษายน 2559

แสดงความคิดเห็น