ไทย-ชิลี กระชับความสัมพันธ์การค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ไทย – ชิลี ร่วมมือผลักดันการค้าและการลงทุน 2 ฝ่ายให้ขยายตัวมากขึ้น เน้นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ MSMEs

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการหารือกับนาย คริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ว่า ไทยและชิลีมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แนบแน่นมากขึ้นโดยมีปริมาณการค้าเพิ่มมากขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2558

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ เช่น เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผัก ผลไม้สด และอาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งในช่วงกลางปีนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการการค้าเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินการภายใต้ความ ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี และหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาใหม่ๆ ระหว่างกัน

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจชิลีเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ด้านภาษี ด้านวีซ่า และสิทธิพิเศษด้านการลงทุน และชิลีได้เชิญชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและความชำนาญสูง เช่น การแปรรูปอาหารและผลไม้ การท่องเที่ยว และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ไทยและชิลียินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจไทยและชิลีเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

นางสาวชุติมา ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับชิลีที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2562 และชื่นชมที่ชิลีให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดเล็ก (MSMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาโดยตลอด ซึ่งไทยได้ขอให้ชิลีสนับสนุนหัวข้อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ MSMEs ในการทำการค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อยกขึ้นเป็นวาระสำคัญสำหรับการประชุมเอเปคปี 2562 อีกด้วย

ในปี 2560 ไทยส่งออกสินค้าไปชิลีเป็นมูลค่า 749 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลีรวมมูลค่ากว่า 689 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ชิลี เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ รองจากบราซิลและอาร์เจนตินา โดยมีมูลค่าการค้ารวม 1,121 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปชิลี ได้แก่ รถยนต์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากชิลี ได้แก่ ทองแดง เนื้อปลาแช่เย็นและแช่แข็ง เยื่อกระดาษ และ ผัก ผลไม้ เป็นต้น

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น