เวียดนามดึงนักลงทุนต่างชาติ ขยายภาคปศุสัตว์

บริษัท เดนมาร์กฟาร์มคอนเซปป์ ได้ลงนามสัญญาเป็นครั้งแรกในการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเวียดนามที่ต้องการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร โดยบริษัทเดนมาร์กฟาร์มคอนเซปป์ เป็นตัวแทนหนึ่งในหกผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นองค์การธุรกิจรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตสุกรที่สมบูรณ์แบบ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตสุกรของเวียดนามจะถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

อีกด้านหนึ่ง กลุ่ม PFP ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งของไทย มีแผนจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนในเวียดนามในอีก 3-5 ปีข้างหน้า  คุณ ปิยะกาญ ปิยะพัฒนา ผู้อำนวยการตลาดระหว่างประเทศกลุ่ม PFP กล่าวว่า PFP กำลังเจรจาต่อรองกับบริษัท อาหารทะเลหลายแห่งในเวียดนามเกี่ยวกับการร่วมทุน ซึ่งคาดว่า PFP จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การลงทุนครั้งใหม่ในภาคการเลี้ยงสัตว์ จะมีการบันทึกอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมกับกับศักยภาพที่ดีของเวียดนาม ภายใต้ AEC นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นไปในสายการผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิก ดังนั้นการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจ และส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ปลอดภาษีไปยังประเทศในอาเซียน รวมไปถึงคู่ค้าอื่นๆในเขตการค้าเสรี ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

คุณปิยะกาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนของกลุ่ม PFP ในเวียดนามจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นภายในอาเซียน ซึ่งทำให้บรรยากาศทางธุรกิจดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งอาหารทะเล ซึ่งเวียดนามยังคงสนุกกับสิทธิพิเศษทางการค้าที่จะช่วยการส่งออกของ PFP ไปสู่ตลาดอื่นๆในภูมิภาค เช่น สหรัฐฯและยุโรป

ตามการวางแผนของกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาความท้าทายการลงทุนในต่างประเทศและโอกาสดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวียดนามมีข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยต้องต้องขอบคุณภาคปศุสัตว์ที่มีลักษณะทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ์ และรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้รับการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ สถาบันสำรวจนโยบายเศรษฐกิจ ได้วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ AEC และ Trans-Pacific Partnership (TPP) พบว่าผู้บริโภคและผู้นำเข้าจะได้รับประโยชน์ ส่วนผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะสูญเสียผลประโยชน์จากการแข่งขันของสินค้านำเข้า โดยเฉพาะการส่งออกปสุสัตว์ของเวียดนามสู่อาเซียนคาดว่าผลิตภัณฑ์ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมูและสัตว์ปีก โดย 7% ส่งไปที่ฟิลิปปินส์ 82 % ส่งไปที่ไทย และ 3 % ส่งไปที่มาเลเซีย

แสดงความคิดเห็น