สัมมนา นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ตลาดใหม่ของเกษตรกรไทย จ.นครปฐม

มุ่งยกระดับการเกษตรไทยให้พรีเมียม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรไทยด้วยการใช้นวัตกรรม สร้างมูลค่า ทั้งสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สู่การเพิ่มผลผลิตรองรับความต้องการของตลาด เปิดโอกาสผู้ประกอบการเกษตรไทยสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดอย่างมีคุณภาพ

เอกสารประกอบ การสัมมนา

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและนวัตกรรม
คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ที่จะมาชี้โอกาส เปิดตลาดใหม่ พร้อมเสริมศักยภาพให้เกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรม
กับ แนวทางการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า นวัตกรรมเพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
สถานที่ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกทีนี่ bit.ly/2KpseRp
เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

 

ยกระดับการเกษตรไทยให้พรีเมียม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
พบกับผู้เชี่ยวชาญคุณประถิมา อุเทนพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด ธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร
ที่จะมาบอก แนวคิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า (S-Pure) สู่ตลาดพรีเมียม ผู้ประกอบการเกษตรไทย ไม่ควรพลาด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
สถานที่ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกทีนี่ bit.ly/2KpseRp
เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

 

ผู้ประกอบการเกษตรไทย จะทำอย่างไรจึงจะก้าวเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดอย่างมีคุณภาพ พบคำตอบไปพร้อมๆ กัน
กับ คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในประเด็น มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ตลาด Modern Trade

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
สถานที่ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกทีนี่ bit.ly/2KpseRp
เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

 

เกษตรกรยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรม สร้างความต่าง เปิดช่องทางตลาดเกษตรใหม่ๆ พบตัวอย่างโมเดลธุรกิจเกษตร พัฒนาคุณภาพ สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
กับ คุณมิตรดนัย สถาวรมณี เจ้าของธุรกิจ Lifestyle Farming ”Coro Field”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
สถานที่ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกทีนี่ bit.ly/2KpseRp
เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

 

แสดงความคิดเห็น