AEC สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจมาเลย์

ที่ผ่านมาธุรกิจของมาเลเซียไม่สามารถตีตลาดต่างประเทศและเข้าถึงผู้บริโภค แต่หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลายเป็นความสำเร็จอย่างมากของมาเลเซียและประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ,การเติบโต รวมถึงการจ้างงานในภูมิภาค

ด้านความท้าทายเศรษฐกิจ ด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำ,อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลง,การกลับสู่ความอ่อนแอของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆในยุโรป อีกทั้ง ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศมาเลเซียเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าที่เคย

ทั้งนี้ “อาเซียน” มีประชากรราว 600 ล้านคน และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยวิธีการลดและขจัดอุปสรรคการค้าภายใน นอกจากนี้ยังส่งผลสำคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซียในช่วงเวลาที่ตลาดโลกมีความผันผวน โดยเฉพาะจีนที่เกิดการชะลอตัว รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐ,ยุโรป และญี่ปุ่น ที่ยังคงอ่อนแอ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้มาเลเซียและกลุ่มประเทศอาเซียนกลายเป็นเป้าหมายน่าสนใจสำหรับธุรกิจและการลงทุน โดยมาเลเซียมีสำนักงานตั้งอยู่ 5 แห่งในอาเซียน รวมไปถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ การเพิ่มความได้เปรียบเหล่านี้คือเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียนที่มีกับจีน ความเชื่อมโยงเหล่านี้จะกลายเป็นแผนแม่บทสำคัญในการริเริ่ม ปรับปรุงการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างสองประเทศ

นอกจากนี้ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) จะเปิดตลาดมากขึ้นและเพิ่มโอกาสเติบโตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของมาเลเซีย รวมถึงทำให้มาเลเซียและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการทำธุรกิจและลงทุนมากขึ้น

ไม่เพียงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น จากรายงานการตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจขนาดเล็กของมาเลเซียจะมีโอกาสดีสุดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ที่จะใช้เป็นเส้นทางเพื่อก้าวต่อไปยังตลาดอื่นๆ ซึ่งผลสำรวจแสดงเห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กของมาเลเซียมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดเล็กนอกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย,จีน,ฮ่องกง และนิวซีแลนด์ ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า,บริการ และกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มมุ่งเน้นการเติบโตในด้านอื่นๆ รวมไปถึง E-commerce (ร้อยละ 35 ของธุรกิจขนาดเล็กมาเลเซียคาดว่าจะเติบโตผ่าน E-commerce ภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า),การส่งออก (ร้อยละ 19 ของธุรกิจขนาดเล็กมาเลเซียคาดว่ารายจากการส่งออกอย่างมาก) และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำธุรกิจ (ร้อยละ 88  ธุรกิจขนาดเล็กมาเลเซียมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากกว่าประเทศอื่นๆนอกอาเซียนที่มีการสื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 66)

ที่มา : NEW STRAIT TIME ONLINE

แสดงความคิดเห็น