นวัตกรรมเด่น กลยุทธ์ดี “เอิร์ธบอร์น” สร้างสินค้าหลากหลายจากมะพร้าวลูกเดียว ตอนที่ 2

ธุรกิจที่เกี่ยวกับมะพร้าวยังคงมีความน่าสนใจ เพียงแต่ต้องเลือกพัฒนาให้เป็นสินค้าที่เหมาะสม นวัตกรรมควรมุ่งเน้นไปที่ความพิเศษของสินค้า ซึ่งจะมีความน่าสนใจต้องเกิดมาจากไอเดียของผู้ประกอบการที่จะต้องคิดและสร้างสรรค์ออกมา

Highlight :

  • แนวโน้มในเวลานี้ตลาดกำลังให้ความสนใจไปที่มะพร้าวน้ำหอม เนื่องจากน้ำมะพร้าวสำหรับดื่มเป็นที่นิยมในท้องตลาด ทั้งคนไทย และในต่างประเทศที่ดื่มได้ทั่วโลก
  • นวัตกรรมควรมุ่งเน้นไปที่ความพิเศษของสินค้าซึ่งจะมีความน่าสนใจต้องเกิดมาจากไอเดียของผู้ประกอบการ
  • ธนาคารกรุงเทพ ผู้สนับสนุนที่ครบวงจรทั้งในเรื่องเงินทุนและในส่วนของการตลาด
  • วางรากฐานให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกจะส่งผลดีในระยะยาว สินค้าจะมีคุณภาพ และได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้า

จากเรื่องราวการสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จ “นวัตกรรมเด่น กลยุทธ์ดี “เอิร์ธบอร์น” สร้างสินค้าหลากหลายจากมะพร้าวลูกเดียว ตอนที่ 1” มาศึกษากันต่อถึงแนวทางการทำงานในอนาคต ตัวช่วยที่ดีในด้านเงินทุนและการตลาด แนวโน้มสินค้าเกษตรแปรรูป และคำแนะนำสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการประสบความสำเร็จ

“มะพร้าวน้ำหอม” ผลไม้ที่น่าจับตา

เมื่อถามถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจ คุณพิสิษฐ์ วีระไวทยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด กล่าวว่า ตนพยายามสร้างยอดขายจากสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นยอดขายหลัก เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเริ่มมองไปที่พืชผลตัวอื่นนอกเหนือไปจากมะพร้าว ที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสินค้า โดยมองหลักๆ คือ พืชผลชนิดนั้น ในเรื่องผลผลิตที่ต้องมีมากพอต่อความต้องการของตลาด

และสำหรับตลาดของมะพร้าว เจ้าของธุรกิจหนุ่มที่อยู่กับผลไม้ชนิดนี้มานาน 14 ปี ให้มุมมองว่า สำหรับเอสเอ็มอีที่สนใจสร้างธุรกิจจากมะพร้าว แนวโน้มในเวลานี้ตลาดกำลังให้ความสนใจไปที่มะพร้าวน้ำหอม เนื่องจากน้ำมะพร้าวสำหรับดื่มเป็นที่นิยมในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทย หรือในต่างประเทศที่ดื่มได้ทั่วโลก มองว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการเพราะเป็นตลาดที่กว้างมาก

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกร เพราะปัจจุบันผลผลิตของมะพร้าวน้ำหอมนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมะพร้าวส่วนใหญ่ในท้องตลาดเป็นประเภทที่นำมาคั้นเป็นกะทิ มะพร้าวน้ำหอมมีสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก ภาพรวมโอกาสของธุรกิจที่เกี่ยวกับมะพร้าวจึงยังคงมีความน่าสนใจ เพียงแต่ต้องเลือกพัฒนาให้เป็นสินค้าที่เหมาะสม มีความแตกต่างที่น่าสนใจ หรือเป็นที่ต้องการของตลาด

เอสเอ็มอีกับนวัตกรรม

คุณพิสิษฐ์กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันนวัตกรรมมีความจำเป็นมากกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ไม่ได้มีเงินทุนเยอะ เพราะหากผลิตสินค้าที่ไม่มีนวัตกรรมก็จะไม่มีความแตกต่าง ทำให้ต้องไปแข่งขันในเรื่องราคา ทั้งในเรื่องของการผลิตและการขาย ซึ่งจะไม่สามารถสู้กับเจ้าใหญ่ที่อยู่ในตลาดได้ ดังนั้นจึงต้องนำนวัตกรรมเข้ามา โดยเริ่มจากไอเดียสินค้า ซึ่งควรมองจากจุดนี้ก่อน เพราะในขั้นตอนการผลิตโดยเฉพาะการแปรรูปอาหารนั้นกระบวนการค่อนข้างมีจำกัด เช่น สเตอริไลส์ (Sterilization) “ฟรีซดราย” (Freeze dried Technology) หรือการรีทอร์ท (Retort) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน นวัตกรรมควรมุ่งเน้นไปที่ความพิเศษของสินค้า ซึ่งจะมีความน่าสนใจต้องเกิดมาจากไอเดียของผู้ประกอบการที่จะต้องคิดออกมา

ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เอสเอ็มอี

ในการทำงานตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา เอิร์ธบอร์นมีสถาบันทางการเงินที่ดีคอยสนับสนุน คือ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งไว้วางใจในการให้เครดิตด้านสินเชื่อ โดยคุณพิสิษฐ์กล่าวว่า ในการขยายธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยให้กิจการสามารถเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยายกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงาน หรืองบประมาณในด้านการโฆษณา และนอกเหนือจากในเรื่องของเงินทุนแล้ว ธนาคารกรุงเทพยังสนับสนุนในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ เช่นงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ โดยทางเอิร์ธบอร์นได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง และยังมีโครงการที่สำคัญ คือ “งานวันเกษตรก้าวหน้า” ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

“ภูมิใจที่ได้ร่วมงานวันเกษตรก้าวหน้าในหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในงานนี้ล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นโอกาสให้ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ทำให้แบรนด์ได้เป็นที่รู้จัก เพราะสถานที่จัดงานเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจ ซึ่งในทุกปีได้การตอบรับที่ดี สามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก เป็นการสนับสนุนที่ครบวงจรจากธนาคารกรุงเทพทั้งในเรื่องเงินทุนและในส่วนของโอกาสทางการตลาด” คุณพิสิษฐ์กล่าว

วางรากฐานให้ดีตั้งแต่เริ่มแรก

สุดท้าย นักธุรกิจหนุ่ม ได้ฝากคำแนะนำสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการประสบความสำเร็จ โดยบอกว่า การทำธุรกิจต้องมีความอดทน เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ อาจจะต้องใช้เวลา คนที่ยังไปไม่ถึงขอให้อย่าเพิ่งท้อ ทำให้เต็มที่สุดความสามารถ สำหรับเอิร์ธบอร์นเองกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากมาย เพราะการทำธุรกิจการผลิตต้องใช้ต้นทุนสูงที่ลงไปในเครื่องจักร โรงงาน และคน ซึ่งในช่วง 3-4 ปีแรกที่ยังไม่มีกำไรเข้ามา ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ และที่สำคัญคือการวางรากฐานให้ดีตั้งแต่เริ่มแรก

“เหมือนการตั้งใจเรียนในวัยเด็กที่จะทำให้สบายตอนโต เช่น สร้างโรงงานให้ได้มาตรฐาน เลือกเครื่องจักรในการผลิตที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นต้นทุนที่สูง แต่จะมีผลดีในระยะยาว เพราะจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้า” คุณพิสิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น