พาณิชย์จัดทัพลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เล็งสร้างแบรนด์บุรีรัมย์

พาณิชย์ประชุมร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับการค้าและบริการ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการสร้างแบรนด์บุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าตนได้ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ยืนยันกับภาคเอกชนว่ากระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างแบรนด์บุรีรัมย์ ด้วยการยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำ และจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการในระดับฐานราก และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล

“กระทรวงฯ พร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการตลาด โดยจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้า   และบริการโดยใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตได้ โดยจะทำการเชื่อมโยงตลาดให้เข้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่เป็นพันธมิตรของกระทรวงฯ เชื่อมโยงให้นำเข้าไปจำหน่ายในฟาร์มเอ้าท์เล็ต และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่กำลังจะมีถึง 4 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหากมาจังหวัดบุรีรัมย์” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่าต่อว่า ในด้านการพัฒนาการค้าชายแดน ทางกระทรวงฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดและผลักดันให้จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด ตรงข้ามกับบ้านจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ทางภาคเหนือของประเทศกัมพูชา เป็นด่านถาวร เพื่อส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นด่านที่มีโอกาสทางการค้าสูงมาก โดยเฉพาะการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีแผนที่จะพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวชายแดนให้มีขีดความสามารถในการ เป็นผู้ส่งออก โดยจะจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (YEN-D Frontier) รุ่นไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว ในช่วงต้นเดือน ก.ย.2561 และจะเชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการด้วย

ที่มา: thaigov

แสดงความคิดเห็น