ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน 2561 สูงสุดในรอบ 40 เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าฯ เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในเดือนเมษายน 2561 พบว่าเพิ่มขึ้นในรอบ 40 เดือน หลังจากมีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 80.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 โดยการปรับอัตราของค่าแรงขั้นต่ำ, การส่งออก และการท่องเที่ยวที่มีการเติบโต ล้วนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะฉุดดัชนีเชื่อมั่นให้ลดลงยังคงเป็นเรื่องราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังแข็งตัว

“ในอีก 6 เดือนข้างหน้า เราได้คาดการณ์ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะมีแนวโน้มอยู่ที่ 91.9 ซึ่งสูงสุดในรอบ 64 เดือน ซึ่งมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจ และไม่มีปัจจัยลบที่จะเข้ามาส่งผลกระทบแต่อย่างใด” นายธนวรรธน์ กล่าว

นายธนวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้จ่ายของภาครัฐ, การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และจำนวนเงินที่ถูกจัดสรรให้กับบัตรสวัสดิการสังคมจะช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังถึง 4.6% และจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปี 2561ของประเทศอยู่ที่ 4% ซึ่งจะเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 5 ปี

แสดงความคิดเห็น