แนวโน้มกลุ่มธุรกิจรับทรัพย์ อื้อจากการค้าเสรีอาเซียน

เปิดศักราชใหม่ 2559 ที่มาพร้อมกับการเปิด AEC แม้ว่ากระแสจะเงียบเหงาไป แต่วันนี้ Bangkok Bank SME จะนำกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถกวาดกำไรอย่างงดงาม

ธุรกิจแรกที่น่าสนใจและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่สามารถช่วยขับเคลื่อนจีดีพีประเทศให้ขึ้นมาได้นอกจากภาคการส่งออกแล้ว คือกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อเปิด AEC จะยิ่งทำให้การท่องเที่ยวภายในประเทศคึกคักมากขึ้น เนื่องจากการเดินทาง และการเข้า – ออก ประเทศที่ง่าย รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีจะยิ่งหนุนภาคบริการไทยที่แรงงานขาดแคลนได้

ธุรกิจที่สองคือ ด้านการโรงแรม เพราะหากกล่าวถึงภาคการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่ต้องตามมาคู่กันเสมอคือ ธุรกิจภาคการโรงแรม ผู้ประกอบการไทยด้านการโรงแรมได้สร้างและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ได้รับความไว้วางใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น โรงแรมเซนทารา โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมอนันตรา ฯลฯ หรือแม้กระทั่งโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว Backpack ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นไทย และกลุ่มชาวต่างชาติที่นิยมกลิ่นอายของความ minimal อย่างโรงแรมแนว Hostel ก็น่าสนใจไม่น้อย เมื่อการเดินทางระหว่างกันของชาติอาเซียนมีความเสรีมากขึ้น เพราะนอกจากจะรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มคาดว่าจะเติบโตมากขึ้นในอนาคตแล้ว ยังรองรับด้านของกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการเจรจาทางการค้าการลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

ธุรกิจที่สามคือ ธุรกิจด้านอาหาร จากการที่ภาษีศุลกากรปรับลดลงเหลือศูนย์ ในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารหลายชนิด ส่งผลให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารลดลง เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนมากขึ้น เพื่อรองรับหลายประชาคมชาติในอาเซียนที่จะไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศ เนื่องจากอาหารในแต่ละชาตินั้นมีความหลากหลาย โดยเฉพาะร้านอาหารฮาลาลในประเทศไทยที่ยังมีจำนวนไม่มาก และต้องรองรับประชากรชาวมุสลิมที่มีอยู่จำนวนสูงในชาติอาเซียน ธุรกิจด้านนี้จึงน่าสนใจไม่น้อย

ธุรกิจที่สี่ สปา ธุรกิจเสริมความงามและสุขภาพ ไม่ใช่เพียงคนไทยเท่านั้นที่นิยมการเข้าคลินิกเสริมความงามและสปา แต่เวลานี้เพื่อนบ้านชาติอาเซียนของเราก็มีความสนใจด้านนี้ไม่น้อย จากการที่เศรษฐกิจในชาติอาเซียนเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในชาติ AEC กลายเป็นชนชั้นกลางที่มีความอยากเป็นสากลอย่างนานาชาติ ทั้งเครื่องสำอาง อาหารเสริม ศัลยกรรม รวมถึงแพทย์เฉพาะทางสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยที่เริ่มเจาะตลาดในกลุ่ม  CLMV และได้รับความนิยมแล้วอย่างเช่น วุฒิศักดิ์คลินิก และร้านสปาสัญชาติไทย อื่นๆ

ธุรกิจที่ห้า สถาบันการศึกษา การที่ประชาชนในชาติอาเซียนมีรายได้มากขึ้นย่อมมีความต้องการด้านศึกษาที่สูงขึ้นตามมา ไม่ต่างกับธุรกิจความงาม ซึ่งการเปิดธุรกิจสถาบันกวดวิชา สถาบันวิชาชีพ และโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะภาษาจะก้าวมามีบทบาทอย่างสูง เมื่อต้องการทำการค้า ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวอีกแล้วแต่รวมถึงภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

และสุดท้ายธุรกิจที่หก ธุรกิจด้านล่าม แปลภาษา สำหรับประเทศไทยต้องยอมรับในเรื่องจุดอ่อนทางภาษา โดยเฉพาะทั้งภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาอังกฤษ ยิ่งการที่ประเทศไทยเปิดประเทศมากขึ้น และเปิดเสรีระหว่างภูมิภาคมากขึ้น การเจรจาต่อรองทางการค้า การลงทุน ย่อมมีมากขึ้น และประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่ไม่สามารถใช้ภาษาที่ 2 3 4 5 ,.., ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตรงนี้จะกลายเป็นจุดที่ทำให้นักธุรกิจไทยเสียเปรียบเพื่อนบ้านในอีกหลายประเทศอย่างมาก ธุรกิจการแปลภาษาหรือล่ามจึงถือว่าน่าจับตามองอย่างมาก

แต่ถึงกระนั้นธุรกิจทั้ง 5 สายงาน ที่จะเติบโตใน AEC ก็อาจประสบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร ในส่วนของแรงงานภาคบริการ จนกระทบต่อตลาดที่อาจขยายมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับตลาดดังกล่าว ประเทศไทยอาจต้องมีการใช้สิทธิการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ภายใต้ข้อตกลงระหว่างกัน ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Asian Agreement on Movement of Nature Persons : Asian MNP Agreement ) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนในการเคลื่อนย้ายบุคคลากรที่ประสงค์ จะให้บริการในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า การบริการและการลงทุน

ทั้งนี้ประเทศไทยสามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ 2 ประเภท คือ 1. บุคคลธรรมดาที่ประสงค์เข้าพักในประเทศไทยเพื่อติดต่อเจรจาการค้าและการลงทุน รวมถึงประชุมธุรกิจ เข้ารวมสัญญาซื้อ – ขาย  เยี่ยมเยียนธุรกิจที่จัดตั้งในประเทศไทย 2. ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในระดับบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล:[email protected]

BBL_SME-Go-Inter_6 sme

แสดงความคิดเห็น