รู้ก่อนซื้อ!! เทคนิคการเลือกแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ

คำแนะนำในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ถึงเทคนิคในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ

เนื่องจากแฟรนไชส์คือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว ทำให้เชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่าธุรกิจที่เราเลือกจะมาเป็นตัวช่วยเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ดีความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม วันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะให้คุณเรียนรู้เทคนิคในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ มาฝากกัน

พิจารณาจากแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ

เบื้องต้นต้องเริ่มจากการพิจารณาแฟรนไชส์ที่เหมาะสม โดยมีหลักการ 5 ข้อง่ายๆ ในการช่วยตัดสินใจ ประกอบไปด้วย

1.สินค้า บริการ ที่แตกต่างจากคนอื่น มีความน่าสนใจ มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า

2.มีระบบปฏิบัติงาน ขาย-ผลิต-บริการ-ส่ง ที่มีประสิทธิภาพ

3.มีคนที่มีคุณภาพ คือมีความรู้และประสบการณ์ สามารถทำงานอย่างมีระบบและเป็นทีมเวิร์ก

4.ตัวเจ้าของต้องมีความเป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

และสุดท้าย ข้อที่ 5 ต้องพิสูจน์ได้ว่าแฟรนไชส์มีผลประกอบการ คือกำไร รวมทั้งสถานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมที่จะแถลงผลการประกอบการต่อสาธารณะ

แยกประเภทแฟรนไชส์ให้ออก

ผู้ที่จะลงทุนควรมีความเข้าใจและแยกประเภทของแฟรนไชส์ให้ออก ซึ่งแฟรนไชส์มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เริ่มจาก Product Franchise คือแฟรนไชส์ที่ขายสินค้าอย่างเดียว มีขนาดเล็ก มีระบบที่ไม่ซับซ้อน เช่นขายลูกชิ้นปิ้ง หมูย่าง ซุ้มกาแฟเล็ก จากนั้นเป็นประเภทที่ใหญ่ขึ้น System Franchise คือแฟรนไชส์ที่มีระบบมากขึ้น เป็นธุรกิจขนาดกลางที่ต้องมีศักยภาพมากขึ้น เช่นบริหารต้นทุน มีการอบรมการบริการต่างๆ ได้

และสุดท้ายคือ Brand Franchise เป็นแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนเยอะ มีภาพพจน์และชื่อเสียงมากพอสมควร ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจประเภทแฟรนไชส์ จะมองภาพกระบวนการออกและสามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเราได้มากยิ่งขึ้น

เข้าใจคุณลักษณะของแฟรนไชส์ที่ดี

เมื่อเข้าใจในสองประเด็นแรกพอสมควรแล้ว ก็มาต่อในเรื่องคุณลักษณะของแฟรนไชส์ที่ดี ซึ่งในเชิงรายละเอียดต้องเริ่มจากสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด มีแบรนด์ และชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ยิ่งกว้างขวางมากยิ่งส่งผลดี

นอกจากนี้ ควรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการ และการสนับสนุนที่ดี มีการพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีอัตราผลกำไรที่เหมาะสม ไม่ใช่โฆษณาว่าได้กำไรมากและได้มาง่ายจนเกินไป การลงทุนต้องพอเหมาะ เพราะจะทำให้ระยะเวลาคืนทุนไม่นานเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากเจ้าของแฟรนไชส์

รู้ทันแฟรนไชส์ที่ควรหลีกเลี่ยง

สำหรับแฟรนไชส์ที่ไม่ดี หรือที่ควรหลีกเลี่ยง นั่นคือแฟรนไชส์ที่มีสินค้าจำกัด เช่น มีสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจส่งผลให้สร้างรายได้ไม่มากพอ แฟรนไชส์ที่มีลักษณะการลงทุนแบบที่เป็นแฟชั่น มีตลาดจำกัด เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าไม่มาก หรือเป็นตลาดที่กำลังถดถอย หรือเป็นแฟรนไชส์ที่มีระบบซับซ้อน ไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไม่มีระบบบริการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ที่มีการฟ้องร้องทางกฎหมาย

แฟรนไชส์อีกประเภทที่ต้องระวังและน่ากลัวที่สุดคือ แฟรนไชส์ที่มีการชักชวน ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงผลกำไรที่มากเกินจริง หรือให้การรับประกันผลกำไรธุรกิจเพื่อหวังให้เราลงทุน

“เพราะแฟรนไชส์ไม่ใช่วิธีรวยทางลัด จำไว้ว่าไม่มีการรับประกันผลสำเร็จได้แน่นอน 100%”

…………………….

บทสรุปที่สำคัญ คือ “แฟรนไชส์” เป็นรูปแบบการลงทุนที่ดี แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพอร์เฟ็กต์ ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน ทุกธุรกิจ อาจเป็นตัวช่วยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่หากขาดความเข้าใจก็จะส่งผลเสียมากกว่า การจะได้ระบบที่ดี ได้องค์ความรู้ หรือได้กลุ่มตลาดที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเลือกแฟรนไชส์ได้ถูกตัว

แสดงความคิดเห็น