ไทยปรับลดการส่งออกน้ำตาลในปี 2018

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลดการส่งออกน้ำตาลทรายดิบสู่ตลาดโลกในปี 2018 โดยจะหันมาจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายดิบผลิตเอทานอลแทน

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า แผนการลดการส่งออกน้ำตาล ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติจากบอร์ด เนื่องจากวิเคราะห์แล้วว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีของการส่งออกน้ำตาล เพราะว่าราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกยังคงดิ่งลงอย่างหนัก โดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2018 ไทยจะผลิตน้ำตาลทรายได้ราวจำนวน 14.3 ล้านตัน ซึ่งแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศจำนวน 2.6 ล้านตัน และสำหรับการส่งออกสู่ตลาดโลกจำนวนมากกว่า 11 ล้านตัน

“เพื่อลดจำนวนการส่งออกน้ำตาลทรายสู่ตลาดโลก ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้อนุมัติให้บริษัทน้ำตาลจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบให้แก่กิจการอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จำนวน 500,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายรายที่กำลังเผชิญหน้ากับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น” นางวรวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยดำเนินการภายใต้กฎหมายเฉพาะ ซึ่งอนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถควบคุมการผลิต รวมถึงการขายภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น