โมเดลธุรกิจเรียบง่าย พร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดด “EventPass” เทคสตาร์ทอัพสายอีเวนต์

เทคสตาร์ทอัพสายอีเวนต์ Eventpass จากโมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายแบบเอสเอ็มอี เน้นงานขายบริการในเริ่มแรก ค่อยๆ พัฒนาศักยภาพสู่การขายซอฟต์แวร์ที่ครบองค์ประกอบในอนาคต

เทคสตาร์ทอัพ 

EventPass คือกลุ่มธุรกิจที่จัดอยู่ในประเภทเทคสตาร์ทอัพ  โดยคุณเอกคณิต จันทร์สว่าง ผู้ก่อตั้ง ได้ขยายความว่า คำว่าสตาร์ทอัพในเมืองไทยนั้นมีความหมายหลายมิติ ซึ่งเอสเอ็มอีหน้าใหม่ก็สามารถเรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพได้ แต่สำหรับ EventPass นั้นเป็นในส่วนของ “เทคสตาร์ทอัพ” ซึ่งมีความแตกต่างจากสตาร์ทอัพด้านอื่นๆ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวงจรธุรกิจเปลี่ยน กลไกของเทคสตาร์ทอัพจึงถูกออกแบบให้ผู้ประกอบการต้องคิดเร็วทำเร็ว และเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจถูกกลืนหายไปในตลาด

โดยคุณเอกคณิต CEO & Co-Founder EventPass  ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานด้านไอทีมาก่อน เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเกมโทรศัพท์มือถือ แต่ต่อมาเมื่อโทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบัติการ IOS และ  Android เข้ามา ซึ่งสามารถโหลดเกมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่ไม่สามารถไปต่อได้ จึงต้องดิ้นรนหาธุรกิจใหม่ๆ โดยมองว่าต้องเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน เห็นช่องว่างทางการตลาดของธุรกิจด้านอีเวนต์ จึงเข้าไปทำในด้านให้บริการรับลงทะเบียน ซึ่งดำเนินงานอยู่ประมาณ 2 ปี ทำให้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านงานอีเวนต์ และตัดสินใจก่อตั้งบริษัท EventPass ขึ้นมา

EventPass เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้จัดงาน โดยคุณเอกคณิต ระบุว่า ธุรกิจอีเวนต์มีสัดส่วนที่ใหญ่มาก เห็น Pain Point ในรายละเอียดต่างๆ ของอีเวนต์ที่มีความกระจัดกระจายในกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเข้างาน การเชิญนักข่าว การจัดสัมมนา งานสร้างบูธ การประชาสัมพันธ์ การจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนการประเมินงานในตอนท้าย ทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ขั้นตอนง่ายและเสร็จลงอย่างรวดเร็ว โดยมีแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางเป็นวันสต็อปที่เดียวในการให้บริการ ซึ่งจุดนี้มองว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดที่จะเข้าไปได้ และเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“เรามองว่าหากเราได้ช่วยให้ชีวิตของคนทำอีเวนต์ง่าย ธุรกิจเราก็รุ่ง เป็นเหมือนพาร์ตเนอร์ของกลุ่มออแกไนเซอร์ จึงเลือกเป็นเทคสตาร์ทอัพ เพราะการที่ไม่มีเทคโนโลยีจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ ต้องมีการพัฒนาโดยนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วย” คุณเอกคณิตกล่าว

ลงทุนด้าน Hardware เพื่อต่อยอดระยะยาว

ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจนั้น คุณเอกคณิตยอมรับว่าเตรียมตัวน้อยมาก เนื่องจากมองว่าหากคิดเยอะจนเกินไปอาจไม่ได้ได้เริ่มต้น ประกอบกับเห็นช่องทางการตลาดจึงไม่กลัวและตัดสินใจทำทันที มีโมเดลธุรกิจที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยเริ่มต้นในรูปแบบของเอสเอ็มอี ซึ่งอาจไม่ตรงกับแนวทางของเทคสตาร์ทอัพมานักในช่วงแรก เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ต้องอยู่รอดให้ได้ เน้นงานที่ก่อเกิดรายได้ก่อนเป็นหลัก แล้วพัฒนาในส่วนสตาร์ทอัพ คือการสร้างอะไรใหม่ๆ และเน้นแนวทางในการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปฏิบัติงานควบคู่กันไป

การเริ่มดำเนินงานใช้โมเดลหยุดกิจกรรมตัวอื่นที่ไม่มีผลกำไรแล้วสร้างตัวใหม่ขึ้นมา สิ่งแรกที่คิดในตอนนั้นคือการบริหารการเงิน โดยมีสองอย่างให้เลือกคือการลดต้นทุน หรือนำต้นทุนที่มีมาทำให้เกิดรายได้ พร้อมคิดต่อยอดในระยะยาวว่าหากจะทำธุรกิจนี้ต้องมีบุคลากร มีซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ด้านไหนและอย่างไรบ้าง จึงเริ่มมองหาหุ้นส่วน โดยได้ Co-Founder สองคนที่เป็นเพื่อนและมองเห็นโอกาสมาร่วมระดมทุน บวกกับทีมงานเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ประมาณ 5-6 คน ช่วงเริ่มต้นใช้เงินทุนประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักหมดไปกับค่าแรงบุคลากรและฮาร์ดแวร์ต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้น คุณเอกคณิตกล่าวว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงเนื่องจากมีจำนวนมาก แต่จะคุ้มค่าในระยะยาว เพราะหากเริ่มต้นโดยไม่มีเครื่องมือที่พร้อม มีแต่ซอฟต์แวร์หรือแค่แอปพลิเคชันจะประสบความสำเร็จได้ยาก จึงต้องเน้นในการขายงานด้านบริการเป็นหลักในช่วงแรก ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นฮาร์ดแวร์จึงคุ้มค่าในการลงทุน

“ค่านิยมคนไทยยังไม่นิยมซอฟต์แวร์ในการทำงานเหมือนในต่างชาติ จึงต้องเน้นงานให้บริการก่อน เราลงทุนเริ่มต้นเต็มที่ไปกับบุคลากรและฮาร์ดแวร์ เพื่อในอนาคตซอฟต์แวร์จะสามารถทำงานได้อย่างครบองค์ประกอบ”

การทำงานของแพลตฟอร์ม EventPass”

Eventpass คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการอีเวนต์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดงานอีเวนต์และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานเกิดความสะดวกสบายสูงสุด ช่วยให้การบริหารจัดการทุกอย่างง่าย จัดการความยุ่งยากโดยมีแพลตฟอร์มของ EventPass เป็นศูนย์กลาง หลังจากลูกค้าใช้งานสามารถเชิญแขก สามารถลงทะเบียน จัดห้องประชุมสัมมนา อีกทั้งยังดูสถิติต่างๆ ได้หมด เช่นการสรุปข้อมูลคนเข้างานที่มีจำนวนมากและมีรายละเอียดยุ่งยาก ซึ่ง EventPass คืองานบริการ และมีซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

“กลุ่มลูกค้าของ Eventpass คือเจ้าของงาน เป็นโมเดลธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) จุดแข็งของธุรกิจคือเป็นเหมือนพาร์ตเนอร์ที่ดีให้กับบรรดาผู้จัดงาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ด้วยทรัพยากรที่มี ทั้งด้านบุคลากร ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือฮาร์ดแวร์” คุณเอกคณิตกล่าว

เรื่องราวของเทคสตาร์ทอัพ EventPass ยังไม่จบเพียงเท่านี้….คลิกอ่านตอนที่ 2

ติดตามต่อ ในส่วนของการทำงานตลอดสองปีที่ผ่านมา ปัจจัยอะไรที่ทำให้ธุรกิจไปรอด การระดมทุน แนวทางเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนคำแนะนำสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการประสบความสำเร็จ บทความหน้า…

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น