โอกาสทองของเกษตรกรไทย แนวทางสู่ความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม (ตอนที่ 2)

ศึกษาแนวทางลดความเสี่ยงในด้านความต้องการของตลาดที่ไม่แน่นอน การแปรรูปผลผลิตเพื่อขยายไปสู่ธุรกิจอื่น สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไทยที่ต้องหวงแหน และปัจจัยความสำเร็จในก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer

Highlight

  • มะพร้าวน้ำหอมสามารถขยายไปสู่ธุรกิจอื่นได้ด้วยการแปรรูป
  • สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไทยเป็นสิ่งสำคัญ ควรจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่เกษตรกรไทยในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
  • หากต้องการเป็น Smart Farmer ต้องนำองค์ความรู้ภาควิชาการมาผนวกใช้กับการทำงาน
  • การสนับสนุนที่ดีจากธนาคารกรุงเทพ และการเข้าร่วมในโครงการเกษตรก้าวหน้า เป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว

คลิกอ่าน : โอกาสทองของเกษตรกรไทย แนวทางสู่ความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม (ตอนที่ 1)

คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน เจ้าของบริษัท เอ็น.ซี.โคโคนัท จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้แบรนด์ “N.C. CoCoNut”  มาอธิบายต่อ ถึงประเด็นการแปรรูปสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความต้องการของตลาดที่ไม่แน่นอน สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไทย และวิธีการที่จะประสบความสำเร็จในก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer

มะพร้าวน้ำหอมไทยไปสู่ธุรกิจใดได้บ้าง

คุณณรงค์ศักดิ์ อธิบายว่า มะพร้าวผลสดขายดีที่สุดในกลุ่มสินค้ามะพร้าว แต่ก็มีช่วงเวลาในการผลิต โดยเฉพาะในหน้าร้อนที่มะพร้าวออกผลน้อย ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนในหลายประเทศทั่วโลกจะเป็นฤดูร้อน ซึ่งคือช่วงเวลาทองของการส่งออกมะพร้าว สินค้าระบายได้ดีเพราะมีการสั่งซื้อมาก แต่เมื่อเริ่มเข้าเดือนตุลาคมจะกลายเป็นโจทย์ที่ยากของผู้ประกอบการ เพราะเป็นฤดูหนาว มียอดสั่งซื้อน้อย ระบายสินค้าออกไปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวงจรการตัดที่ต้องชะลอตัว ซึ่งเอ็นซีโคโคนัทใช้วิธีแปรรูปน้ำมะพร้าว เป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทผลิตน้ำผลไม้ นำมะพร้าวมาผ่าแยกน้ำเพื่อส่งขายเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุกล่องต่อไป

ช่วงปลายปีจะมีผลผลิตเยอะ แต่ตลาดชะลอตัว เช่นตลาดจีนจะกดราคาทันที ดังนั้นเกษตรกรต้องมีแผนการที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงควรมองไปที่การแปรรูปสินค้า ซึ่งสามารถทำได้ทั้งน้ำและตัวเนื้อมะพร้าว เพื่อป้องกันการกดราคาจนมากเกินไป และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะพร้าวให้มากยิ่งขึ้น

“เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อตลาดมะพร้าวเป็นที่สนใจ ช่วงปี 2558-59 มีการปลูกมะพร้าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตช่วงปี 2562-63 จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ สิ่งที่เกษตรกรจะต้องทำการบ้านคือทำอย่างไรที่จะให้มะพร้าวน้ำหอมไทยยังสามารถมีพื้นที่ขายในตลาดโลก โดยยังครองแชมป์ยอดส่งออกได้” คุณณรงค์ศักดิ์กล่าว

 

สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

อีกประเด็นสำคัญที่คุณณรงค์ศักดิ์ได้เน้นย้ำ คือเรื่องของสายพันธุ์ โดยกล่าวว่า สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไทยเป็นสิ่งสำคัญ ควรจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่เกษตรกรไทยในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป แต่ปัจจุบันนี้เริ่มมีการส่งออกพันธุ์ออกไปยังต่างประเทศ แม้คุณภาพจะยังไม่เทียบเท่าและมีราคาต่ำกว่า แต่เป็นมะพร้าวชนิดเดียวกัน รูปร่างเหมือนกัน ในอนาคตหากมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาได้เทียบเท่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดโลก ดังนั้นสิ่งที่ภาคเกษตรของไทยควรตระหนักก็คือ เกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมต้องขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว ไม่ควรขายสายพันธุ์

องค์ความรู้ต้องอยู่คู่เกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการประสบความสำเร็จ คุณณรงค์ศักดิ์มีคำแนะนำในส่วนของความรู้และนวัตกรรม ว่ามีความสำคัญมากต่อเกษตรกรในยุคปัจจุบัน ทุกวันนี้หากต้องการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ หรือจะเป็น Smart Farmer ได้นั้นต้องนำองค์ความรู้ภาควิชาการมาผนวกใช้ ศึกษาตั้งแต่กระบวนการวางแผน เริ่มตั้งแต่เรื่องตลาด เช่นการจะปลูกอะไรสักอย่างต้องรู้ว่าในอนาคตจะเป็นที่ต้องการหรือไม่ ถ้าเป็นที่ต้องการแล้วจึงค่อยมาศึกษาลงลึกว่าขั้นตอนการดำเนินงาน คือการปลูกใช้ปัจจัยอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นดินที่เหมาะสม แหล่งน้ำ การออกแบบฟาร์ม ตลอดจนการคัดเลือกสายพันธุ์

จากนั้นต้องมามองต่อถึงในส่วนของการควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องใช้องค์ความรู้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น เกษตรกรยุคใหม่ต้องทำการบ้านให้มาก เพื่อยกระดับให้งานที่ทำเป็นลักษณะของการเกษตรที่มีมูลค่า แข่งขันกับตลาดโลกได้ อย่ามองแค่เพียงว่าจะขายเฉพาะตลาดในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว

“เกษตรกรหากมีพื้นที่อยู่ ให้มองว่าเหมาะสำหรับทำการเกษตรแบบใด เนื่องจากการทำเกษตรกรรมมีความหลากหลายมาก ทั้งพืชผัก ผลไม้ หรือด้านปศุสัตว์ และต้องเป็นการเกษตรที่มีอนาคต คือมีความต้องการจากตลาด”

โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ

สุดท้าย เจ้าของบริษัท เอ็น.ซี.โคโคนัท ยังเปิดเผยถึงการทำงานที่ประสบความสำเร็จในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการให้สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ผลักดันจนสามารถเป็นผู้ส่งออก ขยายตัวสู่การจัดการในแบบ Sero Wastes ที่ไม่มีวัตถุดิบตกค้าง เป็นการทำธุรกิจที่ครบวงจร พัฒนาบริษัทขึ้นมาจนมีความแข็งแรงมั่นคง

และนอกเหนือจากการสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนแล้ว ธนาคารกรุงเทพ ยังมีส่วนช่วยในเรื่องขององค์ความรู้ โดยบริษัทเอ็นซีโคโคนัท ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้ามาประมาณ 8 ปี จากการที่ท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ได้เคยมาเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำต่างๆ ที่สามารถเอามาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ

“ผมได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องขององค์ความรู้จากการจัดสัมมนาต่างๆ และเรื่องการตลาดที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานวันเกษตรก้าวหน้าที่จัดขึ้นในทุกปี ซึ่งมองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง” คุณณรงค์ศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น