สรรพากรไม่เอาโทษ SME เบี้ยวภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากที่กรมฯ เปิดให้ผู้ประกอบการ SME ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง จากนโยบาย “ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน” หลังจากเปิดให้จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการวันละ 5,000 ราย เป็นจำนวนทั้งหมด 40,000 ราย จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่เข้าข่ายเข้าร่วมโครงการนี้ ประมาณ 400,000 ราย

สำหรับขั้นตอนจดทะเบียนง่ายมาก เพียงเข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th จากนั้นเข้าไปในช่องจดแจ้งเข้าร่วมโครงการ “ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน” เมื่อแสดงตนกับกรมสรรพากรแล้วจะได้รับสิทธิ์ไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เมื่อใช้บัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพากรยื่นกู้จากสถาบันการเงินจะได้รับอัตราเงินกู้ไม่สูงเหมือนที่ผ่านมา และในบัญชีปี 2559 หากมีกำไรจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นบัญชีปี 2560 สำหรับผลกำไรเกิน 300,000 บาท จะเสียภาษีเพียงร้อยละ 10

นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการต้องการดึงผู้ร่วมลงทุนใหม่จะสร้างความเชื่อมั่นกับกับผู้ลงทุน และขยายกิจการไปยังกลุ่มอาเซียน โดยมีบัญชีเป็นมาตรฐานมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการได้นั้น กำหนดให้เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98 ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ประมาณ 430,000 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 และ SME รายได้ต่อปี 30-50 ล้านบาทต่อปี อีกร้อยละ 17

แสดงความคิดเห็น