7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

The 7 Habits of Highly Effective People เป็นหนังสือจิตวิทยาที่เป็นที่รู้จักและนิยมมากที่สุดในโลกเล่มหนึ่ง ซึ่งตีพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี 2532 มีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 40 ภาษา และจำหน่ายไปแล้วกว่า 25 ล้านเล่มทั่วโลก ซึ่งในเมืองไทยเอง ก็ได้มีการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า “7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง”

ตั้งแต่ปี 2541 จนกระทั่งปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีวางขายอยู่ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป โดยเมื่อไม่นานมานี้ (ปี 2554) นิตยสาร Times ได้ยกให้หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 25 หนังสือด้านการบริหารธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุด

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย สตีเฟน อาร์. โคว์วีย์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ที่เป็นทั้งอาจารย์ นักเขียน นักธุรกิจ และนักพูด ซึ่งมีผลงานเขียนอีกหลายเล่ม เช่น First Things First, Principle-Centered Leadership, The Seven Habits of Highly Effective Families และ The 8th Habit  เป็นต้น

The 7 Habits of Highly Effective People นี้ เป็นหนังสือที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้อ่านให้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน ได้ด้วยแก่นความคิดของหนังสือที่จะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) มุมมองและมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จได้

ว่ากันว่าในประเทศเกาหลีใต้ได้นำหนังสือเล่มนี้บรรจุเป็นหนึ่งในวิชาเรียนของนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ ทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ภาค ภาคแรกจะกล่าวถึงกรอบความคิดและหลักการโดยรวม ภาคที่ 2  จะเกี่ยวกับอุปนิสัยส่วนตัวที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อนำสู่ความสำเร็จ ส่วนภาคที่ 3 จะเกี่ยวกับอุปนิสัยในด้านสังคม การพึ่งพาและการอยู่รวมกัน และภาคที่ 4 เป็นเรื่องของอุปนิสัยในการพัฒนาและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วก็สามารถจำแนกอุปนิสัยทั้ง 7 ที่จะนำสู่ความสำเร็จ ได้ดังนี้ คือ
1.   Proactive ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือเชิงรุกก่อน
2.   การจะเริ่มต้นต้องมีจุดมุ่งหมายในใจก่อน
3.   ทำสิ่งที่สำคัญก่อน
4.   คิดแบบ win-win
5.   เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
6.   ยอมรับและประสานความต่าง (Synergize) เพื่อสร้างสิ่งใหม่
7.   ลับความคิดและฝึกฝนอุปนิสัยต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เสมอ

ในแต่ละบทผู้เขียนได้อธิบายถึงอุปนิสัยแต่ละข้ออย่างละเอียด ซึ่งหากผู้อ่านเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำหลักการมาใช้ได้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและยั่งยืน ต่างจากหนังสือ How To บางเล่มที่บอกวิธีการเป็นข้อ ๆ เป็นร้อยข้อ แต่ไม่สามารถจำได้หมด
The 7 Habits นี้นอกจากจะทำให้คุณสามารถกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังจะทำให้คุณได้พบกับความสุขอีกด้วย ไม่เชื่อลองหยิบขึ้นมาอ่านสิคะ แล้วจะรู้ว่าที่เขากล่าวขานกันว่าเป็นหนังสือยอดเยี่ยมนั้นคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน

อ้างอิง
ข้อมูล : https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
https://en.wikipedia.org/wiki/The_7_Habits_of_Highly_Effective_People

แสดงความคิดเห็น