สภาพัฒน์ฯ เผย GDP ไตรมาส 1 เติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของ ปี 2561 มีการเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีปัจจัยมาจากภาคการเกษตรที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงการส่งออกและนำเข้าของภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น

นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรก ประจำปี 2561 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดยสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตมาจากปัจจัยการฟื้นตัวของภาคการเกษตร, การท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น

“รัฐบาลมีความพยายามที่จะหานักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเพื่อทำให้อุตสาหกรรมมีความทันสมัยมากขึ้น โดยสภาพัฒน์ได้ปรับการคาดการณ์ของ GDP ปี 2561 ว่าจะเติบโตร้อยละ 4.2-4.7” นายวิชญายุทธ กล่าว

นายวิชญายุทธ กล่าวต่อว่า ธนาคารโลก (Worldbank) ประเมินศักยภาพเศรษฐกิจไทยว่าจะมีการเติบโตร้อยละ 4-5 ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายของไทย ซึ่งการส่งเสริมในเรื่องการศึกษา และบริการจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ค่าครองชีพ ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

แสดงความคิดเห็น