ส่องความพร้อมของสปป. ลาว ก่อนเข้าลงทุน

สปป.ลาว อีกหนึ่งประเทศที่ดึงดูดนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุน เนื่องด้วยการเดินทางที่สะดวก รวมถึงมีการส่งเสริมจากภาครัฐให้ผู้ประกอบการขยายตลาดการค้าเข้าไป อย่างไรก็ตาม เราคงได้ยินประโยคที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” และเพื่อลดความเสี่ยงนั้นลงก็ควรศึกษารายละเอียดในถี่ถ้วนเสียก่อน

ในบทความนี้ เราจะมาดูความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงทำความรู้จักกับสปป.ลาว เพื่อมองถึงโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนกันครับ

ด้านพลังงาน

รัฐบาลสปป.ลาว มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศเป็น “แหล่งพลังอาเซียน” (Battery of ASEAN) โดยการควบคุมพลังงานน้ำ, พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์ และแหล่งพลังงานความร้อนสำหรับการผลิตไฟฟ้าส่งไปทั่วภูมิภาค ซึ่งภาคส่วนการผลิตไฟฟ้าจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจต่างชาติได้เข้ามาลงทุน เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงานน้ำที่รัฐบาลสปป.ลาว จะให้ความสำคัญ มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 

ด้านภาคการเกษตร

ด้านภาคส่วนการเกษตร ยังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลสปป.ลาวมุ่งเน้นอยู่เรื่อยมา เนื่องด้วยความหนาแน่นของประชากรที่มีค่อนข้างน้อย ทำให้ภาครัฐต้องดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจอยู่พอสมควร โดยมีบริษัทต่างชาติเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อมองหาโอกาสการลงทุนทางด้านการเกษตร และปศุสัตว์

สำหรับรัฐบาลสปป.ลาว มุ่งหวังว่านักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต, การเพาะปลูก, กระบวนการผลิต ให้มีความทันสมัย พร้อมเติบโตต่อไปในอนาคต

 

ด้านการท่องเที่ยว

รัฐบาลสปป.ลาว ได้กำหนดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะกลายเป็นพระเอกที่จะทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา สปป.ลาว มีความพยายามจะเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

โดยมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวที่มีฐานะให้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศมากขึ้น รวมถึงการเปิดการค้าเสรีในเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบิน ด้วยการเพิ่มเที่ยวบินไป-กลับ ในราคาที่ไม่แพง

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สปป.ลาว มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ทันสมัยสักเท่าไร โดยมีเพียงเส้นทางรถไฟแค่ไม่กี่กิโลเมตร, ถนนที่ดีไม่กี่แห่ง และระบบการบำบัดน้ำเสียที่ยังด้อยพัฒนา ดังนั้นรัฐบาลสปป.ลาว จึงเริ่มการลงทุนในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ คือการเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ในภายในปี 2020 ซึ่งหนึ่งในโปรเจคต์ในครั้งนี้ คือการลงทุนระหว่างสปป.ลาว กับจีนในโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะทาง 414 กิโลเมตร จากชายแดนจีน-สปป.ลาว เข้าสู่หลวงพระบาง, วังเวียง และเวียงจันทน์

นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีแผนก่อสร้างทางรถไฟให้เชื่อมต่อกับแขวงคำม่วน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับท่าเรือสินค้าในเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางอย่างครอบคลุม

 

 

แสดงความคิดเห็น