อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ แคนาดา เตรียมลงทุนนิคมฯ สระแก้ว

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผู้ประกอบการ จากประเทศแคนาดา ลงนามสัญญาจองเช่าที่ดิน เพื่อจัดตั้งโรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว คาดปีนี้ จะมีการเช่าที่ดิน เพื่อการลงทุนและประกอบกิจการอุตสาหกรรมอีกไม่ต่ำกว่า 20 ไร่

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึง ความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว ที่มีการเปิดในเฟสแรกว่า “ล่าสุด กนอ. ได้มีการลงนามสัญญาจองเช่าที่ดินกับผู้ประกอบการบริษัท แซด.ไอ.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (ZIM Internaional Company Limited) จากประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม บนพื้นที่นิคมฯ สระแก้ว โซน F รวมเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างและเปิดดำเนินกิจการภายในปีนี้ เบื้องต้น

 

จากการสอบถามข้อมูล บริษัทดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในด้านการจ้างแรงงาน การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่ง การขยายไลน์ผลิตและกลุ่มตลาดส่งออก รวมถึงเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตรวดเร็วขึ้น”

 

นางสาวสมจินณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ กนอ. จะเร่งเพิ่มศักยภาพพื้นที่ของนิคมฯ สระแก้วเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามาเช่าพื้นที่ และลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท เช่น กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความน่าสนใจทั้งจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้กับด่านบ้านคลองลึกที่จะช่วยเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียงในประเทศกัมพูชาเพียง 3 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย สามารถขนส่งเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและฐานการผลิตหลักในอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งจะช่วยรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา หรือ CLMV ที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น การเป็นพื้นที่ปลอดน้ำท่วม การพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบ 100 %  (ECO Industrial Town) แห่งแรกของประเทศ การตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจตลาดชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) และสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่พร้อมรองรับและสนับสนุนการทำธุรกิจ เป็นต้น

 

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเป้าหมายของรัฐบาลที่พัฒนาแล้วเสร็จเป็นแห่งแรก และจะสามารถเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดย กนอ.คาดว่าภายในปีนี้จะมีการเช่าที่ดินเพื่อการลงทุน และประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มอีกกว่า 20 ไร่

 

แสดงความคิดเห็น