รู้เขา รู้เรา มองภาพรวมตลาดกัมพูชาในรอบทศวรรษ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7

บทความนี้ bangkokbanksme.com จะพามาดูภาพรวมของตลาดกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปในทิศทางไหน รวมถึงเผยข้อมูลสินค้าของไทยที่ส่งออกไปกัมพูชาว่ามีอะไรบ้างกันครับ

ภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชาในช่วงทศวรรษทีผ่านมา

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 อีกทั้งในปี 2559 ธนาคารโลก (Worldbank) ได้จัดให้กัมพูชาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำ (lower-middle income) ซึ่งประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้ว่ากัมพูชาจะมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 25 จากงบประมาณทั้งหมดของรัฐบาล

เศรษฐกิจกัมพูชาปี 2560

ด้านเศรษฐกิจกัมพูชาในปี 2560 พบว่า มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 9.9 โดยอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนคงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมเสื้อผ้า/สิ่งทอ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่กลายเป็นกุญแจสำคัญ ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับตัวเองให้เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) จึงทำให้กัมพูชายังคงได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนสิทธิพิเศษทางด้านภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวกัมพูชา

เนื่องด้วยการขยายตัวของประชากรระดับชนชั้นกลางของกัมพูชาที่เพิ่มสูงขึ้น เลยทำให้พวกเขามีหลายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ผลลัพธ์ดังกล่าวจึงทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวกัมพูชาจะเป็นในลักษณะมีความต้องการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสินค้าประเภทอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องปรับอากาศ เตาอบ ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น จะได้รับความนิยมในกลุ่มคนชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะนำเสนอสินค้าประเภทดังกล่าวในการขยายตลาดเข้าสู่กัมพูชา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้ง กัมพูชายังคงสถานะเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) จึงทำให้ได้รับสิทธิ Everything But Arms (EBA) ในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานผลิตสินค้าอีกด้วย

สถานการณ์การค้าระหว่างกัมพูชากับไทย

การค้าระหว่างกัมพูชากับไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 และยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต ซึ่งคาดว่าทั้งประเทศจะบรรลุเป้าหมายทางการค้าที่ตั้งมูลค่าไว้ร่วมกันที่ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2563 ด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้า และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 4 แห่งที่ถูกยกระดับให้เป็นด่านสากล

สำหรับสินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังกัมพูชาในปี 2560-2561 ประกอบด้วย อัญมณี/เครื่องประดับ, น้ำมันสำเร็จรูป, เครื่องดื่ม, รถจักรยานยนต์/ส่วนประกอบ, น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์พลาสติก

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์   02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น