ส่อง! ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสปป.ลาว

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของเศรษฐกิจของสปป.ลาว มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8 และกำลังจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า AEC

รัฐบาลสปป.ลาว มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค และทวิภาคี ด้วยการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2015 ซึ่งการเข้าร่วมดังกล่าวทำให้สปป.ลาวจำเป็นต้องปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งทางระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงธุรกิจ และส่งเสริมบรรยากาศภายในประเทศให้น่าลงทุนมากขึ้น

อีกทั้ง ด้วยความที่ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ จึงเกิดรูปแบบโมเดลทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับจีน และเวียดนาม กล่าวคือการดำเนินกิจการต่างๆ ภายในประเทศจะถูกควบคุมไว้โดยภาครัฐ ที่มีความมั่นคงทางการเมือง ประกอบกับในปี 2005 สปป.ลาว ได้เซ็นสัญญาทางการค้าระดับทวิภาคีกับประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐฯ ที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยข้อตกลงนี้ทำให้สปป.ลาว มีมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2005 เพิ่มขึ้นเป็น 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสปป.ลาว

จีน, เวียดนาม และไทย คือคู่ค้าสำคัญ และมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปลงทุนสปป.ลาว นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศด้วยกันที่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในระยะหลังนี้ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ และเกาหลีใต้ หากดูการค้าระดับทวิภาคีระหว่างสปป.ลาว และไทย พบว่าทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าระดับใหญ่ ที่มีมูลค่าทางการค้ารวมทั้งหมด 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016

การนำเข้า – ส่งออก

หากย้อนกลับไปในปี 2016 พบว่าสปป.ลาว มีการขาดดุลทางการค้าประมาณ 2.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้านำเข้ามีมูลค่า 7.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนสินค้าส่งออกมีมูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อดูที่การนำเข้า – ส่งออกระหว่างสปป.ลาว และสหรัฐฯ พบว่ามีการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 30.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 55.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับ สปป.ลาว มีสินค้านำเข้าที่สำคัญจากสหรัฐฯ ได้แก่ เสื้อผ้า, อัญมณี, เพชร, โลหะ, แร่, เครื่องจักร, รถยนต์, อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ส่วนสินค้าของสปป.ลาว ที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ เมล็ดกาแฟสีเขียว, โลหะ, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์โทรคมนาคม, อัญมณี, เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น