การส่งออกน้ำตาลกัมพูชาไม่หวานอย่างที่คิด

การตกลงตามสัญญาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะรวมตลาดของ 10 ประเทศสมาชิก จากประชากรจำนวนมากกว่า 600 ล้านคนให้เป็นหนึ่งเดียว ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ยกเว้นการส่งออกน้ำตาลของกัมพูชาที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร

       

Mr.Seng Nhak ผู้อำนวยการ Ly Yong Phat Group เปิดเผยว่า ผมต้องการส่งข้อความไปสู่สาธารณะถึงการส่งออกน้ำตาลไปยังเวียดนาม  ไทย และประเทศสมาชิกอื่นๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นถูกกีดกัน พวกเขาต้องการโควตาภาษีนำเข้า สิ่งนี้คือปัญหา ซึ่งอ้างได้ว่า AEC ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับการส่งออกน้ำตาลของกัมพูชา

“น้ำตาลคือยุทธศาสตร์ทางอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปกป้องผู้ผลิตในประเทศของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่เขาปิดกั้นน้ำตาลจากกัมพูชา”

Seng Nhak เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการขยายการส่งออกน้ำตาลซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของอ้อยในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณ 90% ของบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลจะขายภายในประเทศของตนเอง ซึ่งตอนนี้กัมพูชาไม่มีแผนขยายอุตสาหกรรมเพราะว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกค่อนข้างต่ำ

ด้าน Sok Siphana ที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชา กล่าวว่า กรอบอาเซียนที่มีอยู่ประเทศสมาชิกจะต้องมีการเปิดเสรีเศรษฐกิจของประเทศก่อนจะมีเขตการค้าเสรีในภูมิภาค เราเชื่อว่าข้อจำกัดหลักของภาคเอกชนยังขาดในเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการ การเข้าถึงตลาด การเข้าถึงแหล่งเงิน ทักษะแรงงานและขาดการเข้าถึงข้อมูลและเครือข่าย

“ผมเชื่อว่าภาคเอกชนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ที่มีขนาดเล็กและที่พึ่งเริ่มต้นธุรกิจจะมีความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่และอยู่มานานของเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งในความเป็นจริงอยากแนะนำให้ธุรกิจของเราคิดในแง่ของการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าการลงทุนจากอาเซียน พวกเขาควรเตรียมสำรวจโอกาสมีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบริษัทในอาเซียน การจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างกัน คือวิธีเร่งการเรียนรู้ที่รวดเร็ว”

แสดงความคิดเห็น