แผนรับมือของเมียนมา ต่อผลกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจกรุงย่างกุ้ง

ปัจจุบันกรุงย่างกุ้ง ในประเทศเมียนมาได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ และโลจิสติกส์ จึงทำให้รัฐบาลคาดหวังถึงการเข้ามาของผู้คน โดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างประเทศที่มาพร้อมกับแผนงานทางธุรกิจที่จะทำให้กรุงย่างกุ้งมีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม หลายโครงการที่มีการประกาศแผนการก่อสร้างกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ รวมถึงการวางแผนสำรองหากเกิดกรณีฉุกเฉิน แม้ว่าในปี 2017-2018 จะมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 278 พันล้านจ๊าต เพื่อรองรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าดับ, การจราจรแออัด, ที่พักอาศัยมีราคาสูง และการขาดแคลนโครงสร้างคมนาคมที่มีมาตรฐาน มาก็ตาม

โดย Mr. U Phyo Min Thein ผู้นำรัฐบาลเมียนมาที่เข้ามารับตำแหน่งในปี 2016 ได้ประกาศโครงการที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนความต้องการของนักลงทุน พร้อมทั้งสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปบางส่วน เช่น การเกิดเขตอุตสาหกรรมใหม่ การทำถนนวงแหวน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร

ในขณะเดียวกัน จำนวนการลงทุนในกรุงย่างกุ้งยังเป็นไปในทิศทางบวก โดยข้อมูลของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารบริษัทเมียนมา พบว่าในปี 2017-2018 บริษัทธุรกิจจากต่างประเทศจำนวน 143 ราย เข้ามายื่นเอกสารขออนุญาตทำการลงทุนในกรุงย่างกุ้ง อีกทั้งมีบริษัทธุรกิจจากเมียนมา จำนวน 45 ราย ที่ขออนุญาตดำเนินกิจการ

จากที่กล่าวมา การเติบโตของกรุงย่างกุ้ง แม้จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในเมืองเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลเมียนมาจะมีมาตรการหรือการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร มาดูกันครับ

1.ที่พักอาศัย

หนึ่งในปัญหาใหญ่ในกรุงย่างกุ้งที่เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาที่รวดเร็ว คือการหลั่งไหลของประชาชนจำนวนมากเข้ามาในเมือง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรในกรุงย่างกุ้งจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 หรือมากกว่า 10 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า และอาจนำมาสู่เรื่องค่าที่พักอาศัยที่อาจมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม

ในเรื่องนี้ทางรัฐบาลเมียนมา ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างที่พักอาศัยราคาถูก เช่น โครงการ Shwe Lin Pan ที่เมือง Hlaing Tharyar และโครงการ  Yuzanna project ที่เมือง Dagon Seikkan township นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่จะถึง

2.แหล่งกระจายไฟฟ้า

ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเกิดในกรุงย่างกุ้ง คือการขาดแคลนไฟฟ้า แม้ว่าภายในเมืองจะมีแหล่งจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ปัญหาเรื่องไฟดับก็ยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน โดยรัฐบาลเมียนมาให้เหตุผลว่าในเมืองมีสายไฟฟ้าที่เก่ามากจนเกินไป

โดยในปี 2018 นี้ รัฐบาลเมียนมาได้เพิ่มโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 3 แห่งด้วยกัน และจะมีโรงงานที่เริ่มผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่งในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอต่อกำลังการใช้ไฟ

3.ปัญหาจราจร

ด้วยความที่กรุงย่างกุ้งมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้ภายในเมืองต้องพบกับจำนวนประชากรที่หนาแน่นขึ้น และหนึ่งในเรื่องที่ได้รับผลกระทบไปโดยปริยาย คือการจราจรที่แออัด ซึ่งกลายเป็นปัญหาหลักไปแล้วในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างที่จอดรถหลายระดับ การจัดการระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงทั่วเมือง

อีกทั้งในเรื่องของระบบขนส่งมวลชน รัฐบาลเมียนมามีความพยายามเปลี่ยนระบบรถเมล์เก่าด้วยการแทนที่ด้วยรถเมล์คันใหม่ (Yangon Bus Service) ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะทำให้การเดินรถเมล์ในกรุงย่างกุ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น