ต้นแบบอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักร “เอ.ไอ.อินดัสตรี้”

ครบวงจรทั้งการออกแบบและผลิต ต้นแบบอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรของเมืองไทย สำเร็จได้ด้วย QCDS เน้นคุณภาพให้ทัดเทียมในราคาที่ถูกกว่า มีความรวดเร็วในการส่งมอบ บริการที่ดีหลังการขาย

ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เรียนจบด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในส่วนออกแบบเครื่องจักร ออกแบบแม่พิมพ์ และมีโอกาสได้ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี ได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต จึงหาโอกาสไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้านโปรดักชั่น เอ็นจิเนียร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยธุรกิจเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ขณะนั้นประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทมากขึ้น มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา ทำให้เครื่องจักรในการผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่ง ณ เวลานั้นอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องนำเข้าเครื่องจักรมาจากต่างประเทศ ไม่มีอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักร จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างธุรกิจเพื่อทดแทนการนำเข้า

ซึ่งในการทำงานด้านนี้ต้องมีพื้นฐานความรู้ในด้านวิศวกรรม ทั้งด้านเครื่องกล ด้านการผลิต รวมทั้งด้านไฟฟ้า คือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ส่งไปให้ภาคอุตสาหกรรมด้วยกัน นับเป็นเจ้าแรกๆ ที่ทำธุรกิจในด้านนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับเจ้าอื่นในตลาดต่างประเทศ หัวใจสำคัญคือการสร้างคุณภาพให้ทัดเทียมในราคาที่ถูกกว่า มีความรวดเร็วในการส่งมอบ รวมทั้งบริการหลังการขายที่ดี เพื่อที่จะทำให้เป็นที่ไว้ใจของลูกค้า ธุรกิจในช่วงแรกจึงต้องเริ่มจากงานง่ายๆ เพื่อเป็นการแสดงฝีมือ จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มระดับไปในงานที่ยากขึ้น

“ใช้เวลาประมาณ 3 ปี จนเป็นที่ยอมรับของตลาดและกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าในช่วงแรกคือกลุ่มยานยนต์และคอมเพรสเซอร์ โดยหัวใจสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าคือต้องมีความเข้าในกระบวนการทำงานของพวกเขา จึงจะสามารถสร้างเครื่องจักรที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณกุลโชคกล่าว


ครบวงจรทั้งการออกแบบและผลิต

ในช่วงแรกของการทำงาน คุณกุลโชคอธิบายว่า เป็นเพียงแค่ออกแบบแล้วส่งให้ Sub-Contract เพื่อทำการผลิต แต่พบว่าการทำงานในรูปแบบนี้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ เพราะมีรายละเอียดอยู่ในขั้นตอนการผลิตเป็นจำนวนมาก จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นทั้งออกแบบและผลิตเอง ซึ่งควบคุมได้ทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบจนถึงการส่งมอบ โดยออกแบบและผลิตเครื่องจักรทั้งด้านเครื่องกลและไฟฟ้า สามารถทดสอบการทำงาน ติดตั้ง และดูแลหลังการขายได้ด้วยตัวเองแบบครบวงจร

นอกจากนี้คุณกุลโชคยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในยุคนั้น ทำให้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นการสร้างทีมจึงใช้วิธีรับบุคลากรเข้ามาแล้วทำการอบรมภายในประมาณ 3 ปี ทำงานไปด้วยกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ และใช้รูปแบบนี้จนมาถึงในปัจจุบัน เนื่องจากมองว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก วัฒนธรรมขององค์กรคือการบ่มเพาะความสามารถของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการผลิต

หลัก QCDS

บริษัทเอ.ไอ.อินดัสตรี้ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณกุลโชคมองว่าความสำเร็จเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเลิศ จึงม่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อความยั่งยืน ส่วนปัจจัยที่ผลักดันให้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั้น มีเคล็ดลับการทำงาน คือใช้หลัก QCDS ที่ประกอบไปด้วย

Quality งานมีคุณภาพ

Cost ต้นทุนราคาต้องต่ำ

Delivery การส่งมอบสินค้ารวดเร็ว ทันเวลา

Service การบริการที่ดีเยี่ยม

นอกจากนี้ยังเกิดจากการมีกลุ่มลูกค้าที่ดี ซึ่งทางบริษัทสามารถส่งมอบชิ้นงานได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และบริการหลังการขายที่ดี ต่อมาคือเรื่องกระบวนการทำงานภายในบริษัทที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเรื่องการฝึกทักษะของพนักงานและการสร้างทีมเวิร์ก

“และปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องบริหารการเงิน ด้วยระบบการจัดการที่ดี ประกอบกับสถาบันการเงิน คือธนาคารกรุงเทพ ที่สนับสนุนเงินลงทุนมาตลอดในการทำงาน ซึ่งความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการช่วยวิเคราะห์โครงการ ประเมินความเสี่ยง ทำให้สามารถขยายธุรกิจและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว” คุณกุลโชคกล่าว

สุดท้าย เจ้าของ บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ ยังได้ฝากคำแนะนำถึงเอสเอ็มอีที่ต้องการประสบความสำเร็จ ซึ่งมองว่าภาคธุรกิจที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

“การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้องพยายามจัดองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรในเรื่องกายภาพและเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินควบคู่ไปด้วยกันให้ได้” คุณกุลโชคกล่าวทิ้งท้าย

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น