กระทรวงท่องเที่ยวผนึกกำลัง 6 สมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงกระตุ้นท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครพนมและสำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Mekong Tourism Forum 2018 (MTF 2018) ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTF 2018) ที่จะเกิดขึ้นเป็นเวทีการประชุมประจำปี สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน (เฉพาะจังหวัดยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสี) สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ได้พบปะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอโอกาสในเชิงบวก เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้การท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก GMS เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เป็นกระแส (Trend) ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นักธุรกิจนักลงทุนด้านการท่องเที่ยวต่างชาติและภายในประเทศ”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลือกจังหวัดนครพนมเป็นที่จัดงาน MTF 2018  เพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง แม้ว่าปัจจุบันยังถือเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยว แต่เนื่องด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเชื่อมั่นในความพร้อมของจังหวัดนครพนม

สำหรับการประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง MTF 2018 มีกิจกรรมหลากหลาย ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชน จึงเชื่อมั่นว่าจะก่อประโยชน์แก่การท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงดังนี้

  1. 1. สร้างความเชื่อมโยง (connectivity) ของนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่ความเป็น Single Destination
  2. 2. ผลักดัน Buddhist Tourism ให้มีผลเป็นรูปธรรม
  3. 3. กระตุ้นนวัตกรรม (Innovation) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านผู้ประกอบการ Start-up และ SME
  4. 4. ใช้ภาพยนตร์กระตุ้นความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ผ่านการประกวดและมอบรางวัล ในงาน Mekong Mini Movies Festiva
  5. 5. สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลกลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนใน 8 หมู่บ้าน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น