พาณิชย์ เสริมทักษะผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก รองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ‘ชวน’ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ‘แม่บ้านมืออาชีพ’ พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้ดีขึ้น

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง การจัดอบรมหลักสูตร “แม่บ้านมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรีว่า เป็นการยกระดับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน ให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ยั่งยืน โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดชลบุรีถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลัก และจุดศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งการยกระดับเมือง ชุมชน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม สู่ระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง

“จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีทั้งที่พัก โรงแรมมากกว่า 2,000 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวกว่า 50 แห่ง รวมถึงร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอาชีพแม่บ้านจึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก” นางกุลณี กล่าว

นางกุลณี กล่าวต่อว่า การจัดอบรม “หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ” จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และบริการของภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมความรู้วิชาชีพแม่บ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ในการนำไปต่อยอดการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก จัดเป็นงานบริการที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญ และเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีรายละเอียดมาก และหากมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น