ไทยวางแผนตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับประเทศอาเซียน

ไทยวางแผนจัดตั้งกองทุนในระดับภูมิภาคร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม ตั้งเป้าสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาอื่นๆ

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอความคิดให้กับผู้นำทั้ง 5 ประเทศระหว่างการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  (ACMECS) ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นี้ในประเทศไทย ซึ่งคาดการณ์ว่ากองทุนดังกล่าวจะเริ่มต้นดำเนินการในปี 2562 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียด แต่คาดการณ์ว่าประเทศสมาชิกจะบริหารกองทุนร่วมกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

“กองทุนนี้จะเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ ด้วยการออกตราสารหนี้สำหรับโครงการต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันทางการเงิน และประเทศต่างๆ ใน ACMECS” นายอรรถยุทธ์ กล่าว

นายอรรถยุทธ์ กล่าวต่อว่ากองทุนที่นำเสนอในที่นี้จะถูกใช้ในโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนแม่บท ACMECS’ 2019-2023 ที่จะมีขึ้นในการประชุมของวันที่ 16 มิถุนายนนี้ โดยแผนงานจะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ ผ่านการยกระดับทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน

แสดงความคิดเห็น