“สมคิด” ลุยอิหร่าน ปูทางการค้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นำคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงคณะผู้แทนจากภาคเอกชนและธนาคารแห่งประเทศไทย เดินทางประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเศรษฐกิจไทย-อิหร่าน ณ กรุงเตหะรานเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่าน รวมถึงสร้างความร่วมมือ การลงทุน และการค้าร่วมกัน

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีอิหร่าน ก่อนจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง 2 ประเทศ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
1) ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลไทย – รัฐบาลอิหร่าน
2) เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตร และวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 9
3) ความตกลงความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่าน
4) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและวัคซีน
5) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างซินนาเจนแห่งอิหร่านและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพของไทย
6) หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านมาตรฐานระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อมาตรฐานแห่งอิหร่าน กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย

ทั้งนี้ นายสมคิด กล่าวว่า ตนรู้สึกพอใจต่อผลการประชุมครั้งนี้ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอิหร่านมากยิ่งขึ้น อิหร่านเป็นประเทศที่มีศักยภาพมาก ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งไทยจะเข้าไปช่วยสนับสนุนอิหร่านในการพัฒนาความเจริญประเทศในด้านการผลิตและการบริการ ขณะเดียวกันไทยจะเป็นประตูที่สู่ภูมิภาคอาเซียนของนักธุรกิจอิหร่าน ถ้านำ 2 ส่วนนี้มาเชื่อมโยงกันได้ ก็จะทำให้ทั้ง 2 ประเทศก้าวไกลไปได้มาก

แสดงความคิดเห็น