Bangkokbanksme.com จัดสัมมนา “นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ตลาดใหม่ของเกษตรกรไทย”

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายและถ่ายทอดแนวความคิดตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรสำหรับการก้าวสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ตลาดใหม่ของเกษตรกรไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม ประกอบด้วย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐาน”  นางสาวประถิมา อุเทนพิทักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด ธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร นายปัญญาวัฒน์ เอกอิษวัตวิกุล (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) และนายมิตรดนัย สถาวรมณี (ขวาสุด) ผู้บริหารบริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม”

โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายและถ่ายทอดแนวความคิดตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรสำหรับการก้าวสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันเป็นนโยบายสำคัญที่ภาครัฐมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในทุกภาคการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้คำปรึกษา ดูแลและสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ รวมถึงลูกค้าธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างใกล้ชิด เสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด” เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเติบโตในธุรกิจและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น