Content Marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง

การตลาด ยุค Digital นักการตลาดต่างหันมาสนใจการทำ Content Marketing กันมากขึ้น เพราะคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้นได้ไม่ยาก ด้วยสื่อ Social Media ที่เป็นที่นิยมกันอย่างล้นหลามในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เกิดการพูดกันแบบปากต่อปากมากขึ้น และส่งผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด แต่จะมีนักการตลาดสักกี่คนที่รู้และเข้าใจถึงหลักและวิธีการในการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง Vice President – Head of Online Marketing แห่ง Dtac เจ้าของเว็บไซต์ Nattaputch.com เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า “Content Marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง” ขึ้น ทำให้นักการตลาดและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ Content Marketing ได้รู้จักและถ่องแท้กับกลยุทธ์การตลาดประเภทนี้มากขึ้น ว่าไม่ใช่แค่เพียงทำ ๆ ไปแล้วแบรนด์จะดังขึ้นมาได้

หนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้รู้ว่า Content Marketing คืออะไร มีความสำคัญและพัฒนาการอย่างไรในยุค Digital Marketing นี้ โดยผู้เขียนได้ลำดับเนื้อหาเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป ทำให้ผู้อ่านที่แม้จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Content Marketing ก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก มีการอธิบายถึงความแตกต่างของ Content Marketing กับ Social Media Marketing ทั้งในด้าน platform รูปแบบเนื้อหา และเป้าหมาย ตลอดจนเปรียบเทียบ Content Marketing กับ Advertising หรือการโฆษณาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงการใช้การสื่อสารทางการตลาดทั้ง 2 ประเภทได้

นอกจากนี้ผู้เขียนยังอธิบายถึงหลักในการสร้าง Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ การใช้ Content Marketing กับการสร้างแบรนด์ อธิบายถึงกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ ที่เสพ Content และลักษณะของ Content ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงองค์ประกอบที่ทำให้ Content น่าสนใจและมีความหมาย การทำให้คนกด like กด share ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเพราะความชื่นชอบในเนื้อหาเท่านั้น แต่ผู้เขียนยังอธิบายว่ามันแสดงถึงตัวตนของคนกด like กด share ด้วยเช่นกัน ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องเรียนรู้หลักในการใช้ Content ให้เชื่อมโยงกับผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเลือกใช้ Content ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสม

ทั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้ ยังได้พูดถึงขั้นตอนการทำ Content Marketing เพื่อให้ผู้อ่านได้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่ การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา การตั้งเป้าหมายของกลยุทธ์ การระบุบทบาทของ Content ในการไปถึงเป้าหมาย การระบุกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการเลือกช่องทางกับการเลือก Content ที่จะนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร รายการทีวี เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูป SMS  MMS Line Application ฯลฯ รวมไปถึงการกำหนดตารางเผยแพร่ และการวัดผล ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีการยกตัวอย่างแบรนด์ที่นำเอา Content Marketing ไปใช้แล้วประสบความสำเร็จมาให้ได้อ่านกัน ไม่ว่าจะเป็น Coca-Cola , Red Bull , LEGO แล้ว ยังมีแบบฟอร์มให้ทำ เพื่อวัดผลสำเร็จของ Content Marketing อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้จึงนับได้ว่าเป็นหนังสืออีกเล่มที่นักการตลาดยุคนี้ควรหามาอ่าน เพื่อให้ก้าวเดินไปด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และประสบความสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น